0

Darreres dades oficials sobre la covid a Suria

Els principals indicadors de la covid encara es mantenen a Súria en nivells clarament desfavorables i força per sobre de les mitjanes comarcals de risc de rebrot i velocitat de propagació. ÉS NECESSARI COMPLIR TOTES LES MESURES DE PREVENCIÓ PER ATURAR LA PANDÈMIA MENTRE NO AUGMENTIN LES XIFRES DE VACUNACIÓ.

Les dades oficials publicades per la Generalitat NO indiquen el nombre de persones que actualment pateixen la malaltia a Súria, sinó el nombre de nous casos que s’hi ha registrat en un dia determinat.

Des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2021, a Súria hi ha hagut 461 casos confirmats de covid, segons aquestes mateixes dades.

  • Enllaç per descarregar el gràfic amb les darreres dades de la covid a Súria: Enllaç.

0

El diputat d’Accio Climatica de la Diputacio visita la Casa de la Vila i el poligon La Pobla Nord

El diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, va ser a Súria divendres 28 de maig per visitar les instal·lacions de la nova depuradora del polígon industrial La Pobla Nord i tractar altres temes relacionats amb el medi ambient. En aquesta visita va ser acompanyat per l’alcalde Albert Coberó i pels regidors d’Urbanisme, Miquel Àngel Montañá, i de Medi Ambient, Miquel Soliva.

Abans del desplaçament al polígon industrial, el diputat d’Acció Climàtica va participar en una reunió de treball al saló de sessions de la Casa de la Vila, on van ser tractats diferents temes mediambientals, amb la participació d’altres membres del govern municipal i de l’àrea d’Acció Climàtica de la Diputació. També va signar en el Llibre d’Honor de la Vila.

La nova depuradora del polígon va entrar en funcionament durant l’any passat. La seva posada en marxa va tenir el suport econòmic de la Diputació.


0

El ple municipal aprova les contribucions especials per a la primera fase del projecte d’urbanitzacio als carrers Sant Sebastia i Sant Jaume

El ple municipal va aprovar per unanimitat l’acord sobre les contribucions especials per a la primera fase del projecte d’urbanització del tram inferior del carrer Sant Sebastià. Aquesta fase preveu la urbanització del darrer tram del carrer Sant Sebastià i la connexió per a vianants entre aquest carrer i el carrer Àngel Guimerà. Amb el desenvolupament d’aquest projecte d’urbanització, que tindrà un total de quatre fases, es completaran les actuacions que es van iniciar l’any 2008 al barri de Sant Jaume amb el Pla de Barris.

El principal objectiu del projecte és l’eixamplament del carrer Sant Sebastià en aquest tram i la millora del radi de gir. A més, es renovaran les xarxes de serveis bàsics, telecomunicacions i clavegueram. També és recuperarà l’antiga connexió per a vianants entre el carrer Sant Jaume i el carrer Sant Sebastià, amb noves escales i la creació d’una petita plaça a la cota més alta.

El pressupost d’aquesta primera fase serà de 264.749,60 euros, IVA inclòs, que seran aportats per l’Ajuntament (75,96%), la Diputació de Barcelona (21,70%) i les contribucions especials (2,33%). D’acord amb les previsions actuals, les obres començarien en el darrer trimestre d’enguany.

El passat mes de març, l’Ajuntament va promoure una consulta pública sobre les contribucions especials entre les entitats i persones afectades. Posteriorment, el passat 20 de maig va tenir lloc una reunió informativa sobre el mateix tema al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la participació del regidor d’Urbanisme, Miquel Àngel Montañá, i tècnics de les àrees municipals d’Urbanisme i d’Intervenció.

El projecte d’urbanització va ser elaborat per la Diputació de Barcelona, a instàncies de l’Ajuntament. En total, el pressupost de les quatre fases previstes és de 625.088,74 euros, IVA inclòs.

La sessió del ple municipal va tenir caràcter ordinari i es va fer dijous 27 de maig. Un altre dels punts aprovats va ser un expedient de modificació de crèdit que, entre d’altres temes, preveu un increment de la partida destinada a la construcció del nou local social de l’Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume. La previsió és realitzar aquesta obra dins d’aquest any 2021.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat l’encàrrec o encomana de la gestió a favor de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages per a les actuacions del projecte ‘Bages, Treball, Talent i Tecnologia’.
  • Aprovar per unanimitat l’encàrrec o encomana de gestió, mitjançant el conveni marc de cooperació i delegació amb el Consell Comarcal del Bages, per a la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de protecció civil.
  • Aprovació per unanimitat de les sol·licituds de subvencions destinades al finançament de l’Escola Municipal de Música.
  • Aprovació per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 2 abstencions (ERC) dels comptes de gestió de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona (exercici 2020).
  • Aprovació per unanimitat de la massa salarial del personal al servei de la Corporació Municipal per a l’exercici de 2021.
  • Aprovació per unanimitat de la modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics.
  • Aprovació per 7 vots a favor (PSC i GIIS), tres vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) de l’addenda a la modificació puntual número 18 de les Normes de Planejament Urbanístic.

La sessió va tenir caràcter ordinari i es va celebrar amb una absència en el grup municipal d’ERC.