0

Avis sobre la prorroga del confinament nocturn a Suria

El departament de Salut de la Generalitat ha prorrogat el CONFINAMENT NOCTURN que des del divendres 16 de juliol afecta Súria i altres municipis catalans a causa dels elevats nivells d’incidència assolits per la covid. Amb aquesta mesura es restringeixen els desplaçaments personals i la circulació de vehicles entre la 1.00 h de la nit i les 6.00 h del matí.

Entre les excepcions al confinament s’inclouen supòsits com el desplaçament per assistència sanitària d’urgència, per anar a la farmàcia més propera per raons urgents, per desplaçaments laborals, per tenir cura de persones vulnerables o dependents o per assistència veterinària urgent, entre d’altres. En aquests casos, cal disposar del certificat autoresponsable, que es pot obtenir a través del web https://certificatdes.confinapp.cat/#/. Aquest enllaç també és accessible a través del web municipal www.suria.cat/coronavirus.

L’Ajuntament de Súria recorda que el confinament nocturn és de compliment obligatori. També es reitera la crida a seguir totes les mesures de prevenció anti-covid per tal d’aconseguir reduir les xifres d’afectació de la pandèmia amb la col·laboració de tothom.

Per a més informació es pot consultar el següent web: https://canalsalut.gencat.cat.


0

La celebracio de la 5a Cursa Ciclista Vila de Suria donara lloc a talls intermitents de transit aquest diumenge 25 de juliol

La celebració de la 5a Cursa Ciclista Vila de Súria, aquest diumenge 25 de juliol, donarà lloc a talls intermitents de trànsit al centre urbà, coincidint amb els moments de sortida i arribada des de la plaça de la Serradora. Aquesta nova edició de la Cursa inclourà les proves de la Copa Catalana Cadet i del Campionat de Catalunya en Ruta.

Els horaris de sortida d’aquestes proves seran les 9.00 i les 11.00 h, respectivament. Des de la plaça de la Serradora, la Cursa passarà per les següents vies urbanes: carrer González Solesio, carretera de Balsareny i passeig de Joncarets.

El control dels talls intermitents de trànsit serà a càrrec de la Policia Local. Aquesta nova edició de la 5a Cursa Ciclista Vila de Súria és organitzada per la Unió Ciclista Mig-Món, amb el suport de l’Ajuntament de Súria.


0

Noves afectacions de transit per les obres de la rotonda de l’entrada sud de la vila entre els dies 26 i 30 de juliol

Les obres de construcció de la nova rotonda de l’entrada sud de la vila, a l’alçada de l’accés a l’empresa ICL, provocaran noves afectacions de trànsit entre dilluns 26 i divendres 30 de juliol entre les 8.00 i les 20.00 h. La circulació de vehicles romandrà tallada per un dels carrils i caldrà donar pas alternatiu.

Les obres previstes per a aquests dies es faran sobre la calçada i l’arbrat existent. Els treballs que es portaran a terme en la zona arbrada no tindran una afectació directa sobre la calçada, però caldrà delimitar la zona més propera per motius de seguretat.

No s’hi preveuen talls en el subministrament de serveis.