0

El ple municipal aprova el darrer padro d’habitants, que registra un augment moderat de poblacio

El nombre d’habitants empadronats a Súria va augmentar de 47 persones durant l’any 2018, segons les dades del darrer padró municipal, que va ser aprovat per unanimitat en el ple municipal ordinari que es va celebrar el passat 25 de juliol. Súria va iniciar l’any 2019 amb 5.942 habitants de dret (+0,80%).

La causa d’aquest increment moderat va ser l’empadronament de persones procedents d’altres municipis (230 persones), que va compensar el decreixement vegetatiu (68 defuncions i 43 naixements) i la marxa de població (142 persones). Altres variacions van ser degudes a omissions i altres causes.

En relació amb l’any anterior, el nombre de nous empadronats procedents d’altres municipis s’ha incrementat el 21,05%. D’altra banda, el 79,13% de noves persones empadronades durant l’any 2018 provenia d’altres municipis de l’estat.

Segons les dades del darrer padró, el 51,25% dels habitants de dret de Súria són dones, seguint la línia d’anys anteriors.

Els anteriors increments del padró municipal d’habitants es van registrar els anys 2016 i 2007.

El ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 5 vots a favor (ERC, aiS i JxS) i 7 abstencions (PSC i GIIS) un dictamen sobre el compte general de l’exercici de 2018.
  • Aprovar per unanimitat la proposta de declarar com a festes locals per a l’any 2020 el dilluns 20 de gener (Sant Sebastià) i el dilluns 13 de juliol (Dilluns de Festa Major).
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre les bases del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a persones grans en situació de vulnerabilitat.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) un dictamen sobre la modificació de crèdit 08/2019.
  • Aprovar per 7 vots a favor (PSC i GIIS) i 5 vots en contra (ERC, aiS i JxS) un dictamen sobre la sortida de l’Associació de Municipis per la Independència.
  • Donar compte dels informes d’Intervenció corresponents al primer trimestre de 2019.

El ple es va celebrar amb una absència en el grup municipal d’ERC.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency


0

Renovacio de les baranes i millora de la pavimentacio de la plaça del Grup Sant Sebastia, al barri de Salipota

L’Ajuntament de Súria ha impulsat la renovació general de les baranes del Grup Sant Sebastià i la millora de les deficiències existents en la pavimentació de la plaça d’aquest espai públic del barri de Salipota.

En total, la renovació afecta uns 150 metres de baranes. L’objectiu d’aquesta actuació, que es va iniciar el passat mes de juny, és resoldre el problema del deteriorament progressiu d’aquests elements, que havien estat instal·lades durant el procés de reconstrucció del Grup Sant Sebastià.

La realització d’aquestes obres ha estat promoguda des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb un preu d’adjudicació de 136.119,40 euros, IVA inclòs. Aquesta quantitat ha estat finançada amb una subvenció del pla Xarxa de la Diputació de Barcelona.


0

L’Arxiu Municipal finalitza l’inventari del fons documental Josep Graells i Circuns

L’Arxiu Municipal de Súria ha finalitzat l’ordenació, classificació i inventari del fons Josep Graells i Circuns, la donació del qual va tenir lloc l’any 2015 per part dels hereus d’aquest exregidor i activista cultural molt vinculat al Poble Vell. Properament es farà pública una relació d’aquest material documental per tal facilitar-ne la consulta a les persones interessades.

L’inventari d’aquest fons documental ha estat realitzada en el marc del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, al qual pertany l’Arxiu Municipal de Súria des de l’any 2010.

La donació del fons Josep Graells i Circuns va ser realitzada per la seva filla, Maria Graells i Vilaseca. Josep Graells va ser regidor de Cultura (1955-61), fundador de la històrica entitat Fadrinets del Poble Vell (1953), recuperador de les festes del Poble Vell (1956) i impulsor del moviment geganter a la vila, entre d’altres iniciatives de dinamització cultural.

Entre la documentació que forma part d’aquest fons, hi destaca la referida als Fadrinets del Poble Vell, l’adquisició i recuperació de diferents parelles de gegants, la celebració del Corpus, el Via Crucis a Sant Salvador, goigs, himnes i correspondència amb alguns prohoms de la vila.

Un dels documents més remarcables del fons és un àlbum d’agraïment que les autoritats i personalitats de la vila van dedicar al secretari municipal i farmacèutic Melcior Canal per la seva actuació durant l’epidèmia de còlera de 1885.

La donació del fons Josep Graells i Circuns s’afegeix a altres que l’Arxiu Municipal de Súria ha rebut en els darrers anys, com els de la fàbrica tèxtil de Cal Jover, del poeta Salvador Perarnau, dels fotògrafs Salvador Vila i Maria Rosa Vers, del grup de colònies El Corriol, de la Coral Bell Repòs-L’Esplai, del Centre d’Esports Súria i el Llibre de Notes 1732, donat per Rosa Sallés.

L’Arxiu Municipal de Súria vol continuar aquesta tasca de recuperació i la conservació del patrimoni documental a través d’altres donacions que puguin fer els particulars, les entitats i les associacions de la vila.