0

Els equipaments municipals d’El Casinet i Cal Balaguer del Porxo, al Poble Vell, estrenen millores de condicionament d’espais i de serveis

Els equipaments municipals d’El Casinet i de Cal Balaguer del Porxo, al Poble Vell, han estat objecte de millores de condicionament d’espais i adequació a les noves normatives de serveis. L’objectiu d’aquestes obres és avançar en l’adequació d’aquests dos equipaments del Poble Vell per a la realització d’actes públics i activitats que serveixin per potenciar la dinamització del nucli antic surienc.

Aquesta actuació ha permès condicionar la primera planta d’El Casinet, arranjar-hi tot el nucli d’escales i eliminar l’esgraó d’accés exterior a aquest equipament municipal, a més d’altres millores.

En el cas de Cal Balaguer del Porxo, s’hi ha instal·lat un parament de vidre a la planta baixa per millorar la climatització de les plantes superiors. També ha estat substituït el paviment malmès de la terrassa de la segona planta.

El cost total de les obres ha estat de 95.997,50 euros, IVA inclòs. L’Ajuntament té la voluntat de completar aquesta actuació amb la futura posada en marxa d’un ascensor a l’edifici d’El Casinet i la instal·lació d’aparells de climatització.

Els dos equipaments municipals tenen connexió directa a través de les seves primeres plantes. Cal Balaguer del Porxo és la seu de l’Oficina de Turisme de Súria i acull habitualment exposicions i altres actes culturals.

Per la seva banda, El Casinet ha estat l’escenari de diferents exposicions, actes públics o sectorials, com una recent trobada de presidents de les associacions empresarials dels polígons del Bages. També s’utilitza com a edifici auxiliar i de serveis durant la Fira Medieval d’Oficis.


0

Temes del ple municipal ordinari del passat 18 de desembre

El ple municipal ordinari del passat dimecres 18 de desembre va aprovar per 8 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC) un dictamen de modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics. Prèviament se’n va aprovar la urgència per 7 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 4 abstencions (ERC i aiS).

La sessió es va celebrar amb l’absència de dos membres dels grups municipals del PSC i de l’aiS.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.


0

L’Ajuntament valorara diferents alternatives per millorar el sistema de recollida selectiva amb consens social

L’Ajuntament de Súria valorarà diferents alternatives per a la millora del sistema de recollida selectiva a partir de criteris d’eficiència, cost econòmic i consens social. En aquest procés es tindrà en compte l’opinió dels membres del Consell Municipal de Medi Ambient i de les entitats veïnals, comercials i econòmiques de la vila.

El sistema de recollida porta a porta serà una de les opcions que s’hi valorin, però no serà l’única. També es tindran en compte els condicionants de l’orografia i les diferents tipologies de carrer existents a la vila.

Mentre es desenvolupa aquest procés de valoració, l’Ajuntament seguirà vetllant pel bon funcionament de l’actual sistema de recollida selectiva i per resoldre els problemes existents.

Aquesta voluntat de consens s’estendrà a altres aspectes relacionats amb el medi ambient, la neteja urbana i la gestió de l’aigua, a través del Consell Municipal de Medi Ambient i els contactes amb el teixit associatiu.