0

El ple aprova per majoria un acord sobre la nova composicio dels grups municipals

El ple municipal va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord sobre la nova composició dels grups municipals. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, del dia 30 de setembre de 2021.

Segons aquest acord, la composició dels grups municipals queda de la següent manera:

  • Grup Socialista-Candidatura de Progrés (PSC-CP). Format per Albert Coberó Aymerich, Olga Tena Martín, Miquel Àngel Montañá Merino i Montserrat Albacete Burgueño.
  • Grup Independent de Súria (GIIS). Format per Alba Santamaria Fíguls i Miquel Soliva Palà.
  • Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). Format per Marta Viladés Ribera, Jordi Sala Santcliments i Mireia Simon Ruiz.
  • Grup de l’Agrupació Independent de Súria (aiS). Format per Carme Besa Braqué i Jordi Magallais Centellas.
  • Grup de Junts per Súria. Format per Montserrat Juncadella Navarra.

En l’acord aprovat, es declara Pere Requena Orozco com a regidor no adscrit. També es modifica la designació dels portaveus del grup municipal del GIIS, que a partir d’ara seran Alba Santamaria Fíguls (portaveu titular) i Miquel Soliva Palà (portaveu suplent).

Els ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un acord d’acceptació de la renúncia de la regidora Montserrat Juncadella Navarra (Junts per Súria). També s’hi acorda sol·licitar a la Junta Electoral Central la seva substitució per Mireia Enfedaque Farràs o, en cas de renúncia, per la persona que pertoqui, seguint l’ordre de la candidatura.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 vots en contra (ERC i regidor no adscrit) un acord per modificar la composició de les diferents Comissions Informatives de l’Ajuntament.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord per modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord de nomenament de la representació municipal en diferents òrgans i institucions.

0

El ple aprova mocions contra l’increment del preu de l’electricitat i a favor de l’IVA reduit per al sector de la perruqueria, barberia i estetica

El ple municipal va aprovar per unanimitat dues mocions contra l’increment del preu de l’electricitat i a favor del retorn a l’IVA reduït del 10% per al sector de la perruqueria, barberia i estètica. L’aprovació de les dues mocions va tenir llor en la darrera sessió ordinària del ple, celebrada dijous 30 de setembre.

Les dues mocions van ser presentades pel grup municipal d’ERC. En la moció sobre el mercat elèctric s’expressa el suport a la convocatòria ‘Desconnecta de les elèctriques!’, que promou una apagada contra el preu de la llum per al divendres 8 d’octubre, de 22.00 a 22.30 h.

En aquesta mateixa moció s’acorda promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum basat en energies renovables i informar sobre el bo social i els ajuts existents per actuar contra la pobresa energètica i promoure l’estalvi i l’eficiència.

Entre d’altres punts, també s’hi fa constar el compromís de l’Ajuntament per executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, així com facilitar els projectes d’autosuficiència i promoure la sobirania energètica.

Pel que fa a la moció sobre el retorn de l’IVA reduït per al sector de la perruqueria, barberia i estètica, s’hi afirma que l’actual situació és un “greuge comparatiu” que posa en perill una part molt important d’aquesta activitat, després de les dificultats viscudes des de l’esclat de la pandèmia.


0

El ple municipal aprova les bases per atorgar subvencions a les activitats econòmiques i comercials afectades per la covid

El ple municipal va aprovar per unanimitat les bases per a l’atorgament de subvencions a les activitats econòmiques i comercials del municipi que s’hagin vist afectades per les conseqüències de la covid-19, amb l’objectiu de fer efectiva la continuïtat de la seva activitat. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, que es va fer dijous 30 de setembre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir al manteniment del teixit econòmic i comercial de Súria. Els ajuts s’adrecen a professionals autònoms i empreses del sector comercial, restauració, centres d’estètica i massatges, serveis a les persones i altres serveis, que hagin hagut de tancar l’establiment i/o reduir-ne l’activitat com a conseqüència de les diverses mesures anti-covid de les administracions.

L’import total destinat serà de 30.000 euros, que s’atorgaran en règim de concurrència competitiva. L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries, amb un import únic de 500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de trenta dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Els impresos es podran obtenir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica del web municipal.

El ple municipal també va tractar el següent tema:

  • Aprovar per unanimitat un acord sobre l’establiment dels dies festius locals en què els establiments comercials podran estar oberts al públic durant els anys 2022 (diumenges 13 de novembre i 11 de desembre) i 2023 (diumenges 12 de novembre i 10 de desembre). Per a l’elaboració d’aquest acord, ha estat consultada la Unió de Botiguers de Súria.