0

L’Ajuntament distribueix fulls per tal que les persones que viuen soles o formen part dels col·lectius de risc comuniquin qualsevol necessitat als serveis municipals

L’Ajuntament de Súria ha iniciat la distribució de fulls informatius adreçats a persones que viuen soles o formen part dels col·lectius de risc per tal que es posin en contacte amb els serveis municipals en cas de necessitat durant l’actual confinament per aturar la propagació del coronavirus. En aquests fulls també hi figuren els telèfons de contacte per poder trucar.

També es fa una crida ciutadana per tal de comunicar situacions de persones que necessitin assistència o suport en qualsevol tema d’atenció social, compra de medicaments i menjar, etcètera, mentre es perllonguin les mesures preventives contra el coronavirus.

La coordinació de la resposta a aquests casos anirà a càrrec de l’àrea municipal de Benestar Social.

Per a qualsevol comunicació relacionada amb l’atenció a les persones que viuen soles o formen part d’un grup de risc es pot trucar als següents telèfons:

 • Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC): 93.868.28.00 (en horari d’atenció al públic).
 • Policia Local: 93.869.64.00 (24 hores).

0

L’Ajuntament publica el formulari de contacte per apuntar-se a l’equip de voluntariat en suport dels serveis mobilitzats contra el coronavirus

L’Ajuntament de Súria ha publicat en el web municipal el formulari de contacte per a les persones interessades en formar part de l’equip de voluntariat que col·laboraria amb els equips sanitaris, serveis socials i Protecció Civil en el recolzament a les persones de la vila que requereixin suport mentre es perllonguin les mesures preventives contra la propagació del coronavirus. Aquest equip només s’activaria en cas de necessitat, i seria coordinat des del Comitè d’Emergències de l’Ajuntament.

Hi poden col·laborar particulars, entitats i empreses. En el cas dels particulars, cal complir les següents condicions:

 • Tenir una edat compresa entre 18 i 60 anys.
 • Estar empadronat o empadronada a Súria, i amb residència habitual a la vila.

En l’equip de voluntariat no hi podran participar persones que presentin qualsevol patologia de risc, com malalties cardiovasculars, afeccions respiratòries o pulmonars, hipertensió arterial, diabetis, malalties cròniques o oncològiques, persones immunodeprimides, embarassades i, en general, grups de risc, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i organismes dependents.

El funcionament de l’equip de voluntariat seguirà les recomanacions del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat sobre l’organització de persones voluntàries en suport dels col·lectius vulnerables en el marc de l’emergència sanitària actual.


0

La Junta de Govern Local aprova un pla de xoc de fins a 60.000 euros per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria va acordar dijous 19 de març dur a terme un pla de xoc amb diferents mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en els àmbits social i econòmic. La seva posada en marxa mobilitzarà uns recursos de fins a 60.000 euros i serà impulsat des de diferents àrees municipals.

Els beneficiaris d’aquest pla de xoc seran persones residents a Súria i petites empreses, comerços i professionals autònoms establerts a la vila. Les mesures previstes són les següents:

 • Desinfecció d’espais públics. Des d’aquest dijous 19 de març s’ha iniciat una campanya continuada de desinfecció d’espais i zones públiques, amb l’objectiu de protegir zones d’especial ús públic, com àrees i carrers de vianants, bancs, contenidors de deixalles, trams urbans amb una afluència especial de persones, baranes i mobiliari urbà amb més probabilitat de contacte amb les persones.
 • Servei d’alimentació per als col·lectius de risc. L’Ajuntament incrementarà els seus esforços tècnics i econòmics per garantir que totes aquelles persones vulnerables que puguin patir una situació econòmica molt delicada arran de la crisi del coronavirus, tinguin accés als queviures necessaris per a una alimentació correcta. Totes les persones que en aquest sentit tinguin dificultats poden contactar amb l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament.
 • Servei d’assessorament urgent per a petites empreses i autònoms de Súria. Aquest servei, finançat íntegrament per l’Ajuntament, té com a objectiu resoldre els dubtes dels professionals autònoms, comerços i petites empreses en relació amb les afectacions que hagi pogut tenir la crisi del coronavirus per al seu negoci. Totes les persones afectades que necessitin assessorament sobre la possibilitat d’accedir a algun tipus d’ajut poden contactar amb l’Ajuntament a través del telèfon 93.868.28.00, en horari d’atenció al públic, o enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic sosempresa@suria.cat. L’objectiu principal és contribuir a minimitzar les dificultats econòmiques que pugui generar la caiguda de l’activitat.
 • Servei de Guagua gratuït. El bus urbà de Súria, conegut popularment com la Guagua, ofereix uns serveis mínims els dilluns, dimecres i divendres, amb la seva ruta habitual. Es garanteix l’aforament màxim de persones segons la normativa vigent i la desinfecció del vehicle. El servei serà gratuït mentre es perllongui l’actual situació d’excepcionalitat.
 • Garantia de serveis bàsics a la gent gran. L’Ajuntament contactarà amb les persones grans del municipi que visquin soles per saber quina és la seva situació personal, de manera que no hi hagi cap persona confinada sense ningú que se’n faci càrrec. L’atenció a aquest col·lectiu es considera prioritària, i es duran a terme uns serveis mínims garantistes per a aquestes persones.
 • Ajuts socials per cobrir despeses de subministraments bàsics. L’Ajuntament augmentarà de forma substancial els ajuts destinats a cobrir despeses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) per a les persones que ho sol·licitin i que presentin una situació socioeconòmica de més vulnerabilitat arran de la crisi actual.
 • Ajuts econòmics per a petites empreses, comerços i professionals autònoms. L’Ajuntament oferirà una línia d’ajuts per cobrir despeses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) per a petites empreses, comerços i professionals autònoms que ho sol·licitin i puguin acreditar una situació econòmica clarament pitjor en relació amb els períodes anteriors a l’actual crisi sanitària.
 • Calendari fiscal. L’Ajuntament ha plantejat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la possibilitat de modificar el calendari fiscal per tal de fer possible una flexibilització dels esforços dels contribuents en aquest període de crisi.
 • Moratòries en les concessions municipals. L’Ajuntament valorarà la concessió de moratòries en els rebuts dels lloguers de les concessions municipals, en el cas que concessionaris ho demanin, per tal de flexibilitzar-ne el pagament i ajudar a superar els efectes de l’actual crisi, sempre i quan en puguin acreditar la necessitat.
 • Serveis escolars municipals. Les classes que hagin estat suspeses aquestes dues setmanes en els centres escolars municipals seran recuperades durant el mes de juny. Si l’actual situació es perllonga més enllà del 30 de març, l’Ajuntament prendrà les mesures oportunes en relació amb aquest tema, entenent que es tracta d’un servei públic i que cal garantir el seu ús i funcionament sense que l’economia de les famílies es vegi perjudicada.
 • Contacte directe amb les residències de Súria. L’Ajuntament es posa a disposició de les residències que la Fundació Bell Repòs i Ampans tenen a la nostra vila per tal de garantir un correcte funcionament dels centres i la protecció als col·lectius als quals donen servei.
 • Creació d’un grup de voluntaris per donar suport als col·lectius més vulnerables. L’Ajuntament ha decidit dur a terme un projecte de voluntariat social de suport als col·lectius més vulnerables mentre es perllongui l’actual situació d’excepcionalitat. Aquest equip només s’activaria en cas de necessitat i seria coordinat des del Comitè d’Emergències de l’Ajuntament per al desenvolupament de diferents tasques de suport als equips sanitaris, serveis socials i Protecció Civil. Per tal de participar-hi caldrà enviar un formulari que estarà disponible en l’apartat del web municipal sobre la pandèmia (www.suria.cat/coronavirus).

En les properes setmanes, l’Ajuntament de Súria valorarà la possibilitat d’afegir-hi noves mesures en funció de l’evolució de la pandèmia, amb l’objectiu de treballar per a tothom, garantir els drets socials i pal·liar tant com sigui possible els efectes de l’actual crisi sanitària en el nostre municipi.