0

La Generalitat obre un proces participatiu sobre l’emplaçament d’un nou diposit temporal de sal a Suria

La Generalitat ha obert un procés participatiu sobre l’emplaçament d’un nou dipòsit per a l’acopi temporal de sal de procés de producció de potassa al centre productor de Súria. Aquest procés participatiu romandrà obert fins al proper 15 de febrer al web https://participa.gencat.cat.

L’objectiu d’aquest procés participatiu és recollir les propostes de la ciutadania i de tots els actors implicats en relació amb els següents punts:

  • Identificar possibles alternatives viables a la implantació d’aquest nou dipòsit per a l’acopi temporal de sal.
  • Valorar els possibles emplaçaments del nou dipòsit.
  • Detectar i corregir els potencials impactes paisatgístics.
  • Facilitar la divulgació dels continguts del document d’avanç de les propostes.
  • Fomentar la participació ciutadana en la pressa de decisions.

 Hi poden participar totes les persones i entitats vinculades al territori i a l’activitat minera al Bages.

Durant el mes d’abril, la Generalitat elaborarà un document públic que recollirà les aportacions acceptades i no acceptades durant el procés participatiu.

L’Ajuntament de Súria convida tothom a prendre part en aquest procés participatiu, atesa la importància del projecte per al municipi.


0

Les llistes del cens electoral per a les eleccions al Parlament romandran exposades a l’OAC fins al dilluns 4 de gener

Les llistes del cens electoral per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, convocades per al diumenge 14 de febrer, romandran exposades fins al dilluns 4 de gener a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres feiners, de 9.00 a 14.00 h). La inscripció en el cens electoral és necessària per a poder exercir el dret de vot.

Per consultar les llistes del cens, a efectes de possibles reclamacions, caldrà presentar el DNI, passaport o permís de conducció. Aquests documents hauran de ser originals i vigents.

Si les persones interessades disposen de certificat digital, també poden efectuar els tràmits de consulta i reclamació en el web https://sede.ine.gob.es/CensoElectoraldurant el mateix període esmentat.

D’altra banda, s’informa que les oficines de la Casa de la Vila romandran tancades aquest dijous 31 de desembre.


0

L’empresa Sorea canviara la seva denominacio per Agbar a partir d’aquest 1 de gener

L’empresa Sorea, concessionària del servei municipal d’aigües potables a Súria, ha informat l’Ajuntament que a partir d’aquest 1 de gener canviarà la seva denominació per Agbar, grup empresarial al qual pertany. La comunicació d’aquest canvi serà transmesa a les persones usuàries en la propera factura.

Segons el grup empresarial Agbar, el canvi no comportarà cap modificació en la prestació del servei. En conseqüència, els contractes de subministrament que es van subscriure amb Sorea conservaran els mateixos termes i condicions que fins ara.

A partir del proper 1 de gener, els canals d’atenció telefònica i telemàtica d’Agbar seran els següents:

  • Telèfon d’atenció comercial: 93.495.35.40.
  • Telèfon d’avaries: 900.304.070.
  • Telèfon de reclamacions: 900.405.070.
  • Web corporativa: www.agbarclients.cat
  • Perfil de twitter: @agbarclients

Agbar és la marca comercial de l’empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU.