0

Recomanacions de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener sobre la gestio dels residus domèstics

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha fet les següents recomanacions sobre la gestió dels residus domèstics en l’actual situació de crisi sanitària pel coronavirus:

 • Habitatges sense casos positius per coronavirus:
  • Separeu tots els residus tal i com es fa habitualment: orgànica, vidre, paper-cartró, envasos lleugers i resta (també coneguda com a rebuig).
 • Habitatges amb pacients positius o en quarantena per coronavirus:
  • No s’han de separar els residus. Tots els residus que es generin seran considerats com a resta i cal treure’ls seguint els següents passos:
   1. Dipositeu tots els residus del pacient en una bossa de plàstic dins un cubell, preferiblement amb tapa i pedal, a l’habitació on es trobi confinat o confinada.
   2. Tanqueu la bossa i dipositeu-la dins una altra bossa, juntament amb els guants i la mascareta del cuidador o cuidadora.
   3. Un cop tancada la segona bossa, dipositeu-la dins la bossa corresponent a la fracció resta del domicili.
   4. Dipositeu la bossa de resta al contenidor de la fracció resta. Està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors o cubells de qualsevol de les fraccions de recollida selectiva o abandonar-la a la via pública.
   5. En acabar, realitzeu una neteja completa de mans, amb aigua i sabó (o amb solució hidroalcohòlica) durant almenys 30 segons.

En el cas dels altres residus, i com a norma general per a tots els habitatges, cal emmagatzemar els voluminosos, residus de poda, etcètera, fins que les deixalleries i  la resta de serveis tornin a estar operatius. Tampoc no es poden deixar mobles ni voluminosos al costat dels contenidors.

D’altra banda, els guants i mascaretes han de ser llençats al contenidor de resta.

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener també recorda que les millors mesures per evitar el contagi són el confinament estricte a casa i la higiene i neteja acurada de les mans.


0

Avis de l’Ajuntament de Suria sobre atencio a les persones que viuen soles

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament s’està posant en contacte telefònic amb persones de la vila que viuen soles per saber quines són les seves necessitats en l’actual situació de confinament per la crisi del coronavirus.

DE FORMA EXCEPCIONAL, AQUESTES TRUCADES ES PODEN FER DES D’UN NÚMERO DE TELÈFON OCULT O PRIVAT.

Per aquest motiu, us preguem que atengueu la trucada i que ho feu saber a persones del vostre entorn que no ho sàpiguen i es puguin trobar en aquesta situació.

Les persones que us telefonin s’identificaran clarament amb el seu nom i cognoms per tal que no tingueu cap dubte sobre la procedència de la trucada.

Tampoc no us demanaran cap informació sobre aspectes sensibles o privats de la vostra vida personal.

EN CAS DE DUBTE, TRUQUEU LA POLICIA LOCAL AL TELÈFON 93.869.64.00.


0

El departament de Salut de la Generalitat confirma diferents casos de coronavirus a Suria

El departament de Salut de la Generalitat ha informat l’Ajuntament de Súria que han estat confirmats diferents casos de coronavirus al municipi. Davant d’aquest fet, l’Ajuntament fa una crida a la calma i reitera, encara amb més força, la importància de mantenir una actitud responsable per evitar la propagació de la pandèmia, seguint les mesures de prevenció ja conegudes:

 • Mantenir el confinament i no sortir de casa si no és estrictament necessari.
 • Mantenir una distància de seguretat d’1,5 a 2 metres amb altres persones en els desplaçaments que siguin imprescindibles.
 • Si és possible, fer servir mascaretes i guants. També és necessari rentar-se les mans amb freqüència.
 • No sortir al carrer amb infants i/o persones grans o amb problemes de salut.
 • No contribuir a difondre rumors o informacions incertes que puguin fer augmentar els sentiments d’angoixa.
 • Actuar amb seny i respecte pels altres.

El departament de Salut no ha especificat més dades sobre els casos confirmats a Súria.