0

El termini d’inscripcions de l’Escola Municipal de Formacio d’Adults per al curs 2021-22 començara el divendres 4 de juny

L’Escola Municipal de Formació d’Adults obrirà el termini d’inscripcions per al curs 2021-22 el proper divendres 4 de juny. El centre mantindrà la seva oferta formativa tradicional i els cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de graus mitjà i superior, a més de diferents tallers.

L’oferta formativa de l’Escola Municipal de Formació d’Adults per al proper curs serà la següent:

 • Català: nivells inicial, bàsic, mitjà i català oral.
 • Alfabetització: aprendre a llegir i a escriure en català i castellà.
 • Neolectors I-II: perfeccionament de lectura i escriptura.
 • Ampliació de coneixements I-II: llengua catalana i castellana, matemàtiques i experiències, i reforç i coordinació ESO.
 • Cursos per a persones nouvingudes: llengua catalana i castellana. Nivells oral i escrit.
 • Tallers: informàtica I-II-III, monogràfic sobre l’ús del telèfon mòbil, i ‘Acosta’t a l’anglès I-II’.
 • Cursos de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de graus mitjà i superior (CFGM i CFGS).

Les inscripcions es podran fer per internet o de forma presencial. La butlleta es pot descarregar des del web www.suria.cat/escolaformacioadults/butlleta per tal de ser enviada al centre, un cop omplerta, a l’adreça de correu electrònic eadultsuria@gmail.com.

Les persones que optin per fer la inscripció de forma presencial, hauran d’anar a les dependències de l’Escola Municipal de Formació d’Adults en el següent horari:

 • Dilluns 14 i 28 de juny: de 15 a 17 h.
 • Dimarts 8, 15 i 29 de juny: de 10 a 12 h.
 • Dimecres 16 i 23 de juny: de 10 a 12 h.
 • Dijous 10 i 17 de juny: de 17 a 18 h.
 • Divendres 4, 11 i 18 de juny: de 10 a 12 h.

Les classes de l’Escola Municipal de Formació d’Adults es desenvolupen de dilluns a divendres entre els mesos d’octubre i juny, en horaris que han de ser concretats prèviament en el mateix centre.

Les dependències del centre són al passatge Jeroni Martorell, número 2, primera planta (al costat de la Casa de la Vila).

Les activitats de l’Escola Municipal de Formació d’Adults tenen el suport de la Diputació de Barcelona.


0

El ple municipal aprova una modificacio de credit per fer el projecte d’un centre de dia SAIAR per a persones grans a l’espai de Cal Pau

El ple municipal va aprovar inicialment per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS), 2 vots en contra (ERC) i 2 abstencions (aiS) una modificació de crèdit per a la redacció del projecte d’un centre de dia per a persones grans a l’espai de Cal Pau. La sessió del ple va tenir caràcter ordinari i es va celebrar dijous 27 de maig.

L’equip de govern municipal impulsarà la posada en marxa d’aquest equipament per cobrir una necessitat en l’atenció a les persones grans que gaudeixin d’un grau suficient d’autonomia personal.

El nou centre respondrà a la tipologia de Servei d’Atenció Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural (SAIAR), que té l’objectiu d’atendre necessitats assistencials de les persones grans en el seu entorn habitual.

El pla funcional d’aquest nou servei serà redactat per la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament. La ubicació cèntrica de Cal Pau fa que sigui un espai adient per a la instal·lació d’un equipament d’aquest tipus.

Segons l’expedient aprovat inicialment pel ple municipal, la redacció del projecte de centre de dia tindrà un pressupost de 73.000 euros. Després de la publicació d’aquest acord, l’expedient de modificació de crèdit romandrà a exposició pública durant un termini de quinze dies, abans de la seva aprovació definitiva.

Cal Pau és un immoble de propietat municipal des de l’any 2015. L’edifici d’aquest antic establiment de restauració haurà de ser enderrocat prèviament per tal de donar pas al nou equipament sociosanitari. Es preveu que aquest enderrocament es porti a terme dins d’aquest any 2021, després de la corresponent tramitació administrativa d’aquesta actuació.

El ple municipal també va aprovar inicialment per unanimitat un altre expedient de modificació de crèdits per incrementar les partides de les següents actuacions i activitats previstes:

 • Millora de l’accessibilitat al barri Santa Maria: +33.566 euros (total: 257.345,78 euros).
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): +15.000 euros (total: 173.510 euros).
 • Millora de parcs infantils: +50.734,35 euros (total: 145.734,35 euros).
 • Local social de l’Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume: +48.000 euros (total: 138.000 euros).
 • Festa Major: +15.000 euros (total: 60.000 euros).
 • Llicències informàtiques: +10.000 euros (total: 33.000 euros).
 • Reparacions, manteniment i conservació d’edificis generals: +10.700 euros (total: 30,091,06 euros).
 • Caramelles: +10.000 euros (total: 25.000 euros).

La sessió es va celebrar amb una absència en el grup municipal d’ERC.


0

El ple municipal aprova una mocio per demanar a la Generalitat la recuperacio del projecte del tren-tramvia del Bages

El ple municipal va aprovar per unanimitat una moció per demanar a la Generalitat la recuperació del projecte del tren-tramvia del Bages, que havia de connectar Súria amb Manresa i altres municipis de la comarca. En la moció també es demana que la implementació d’aquest mitjà de transport sigui prioritària per al Govern català.

El projecte del tren-tram va ser plantejat l’any 2009 en un estudi de la Generalitat, però la proposta no va ser desenvolupada. L’objectiu era aprofitar l’actual línia ferroviària de mercaderies dels Ferrocarrils de la Generalitat per al transport de viatgers, ampliant el recorregut per apropar-lo al centre de la vila.

En la moció es demana “un gran pacte de totes les institucions” per al desenvolupament d’infraestructures de transport que serveixin per millorar la competitivitat, el reequilibrament territorial i la mobilitat sostenible. També s’hi constata que “la mobilitat pública al nostre territori és deficitària, i es basa, principalment, en la mobilitat per carretera, a través de l’autobús”.

Davant d’aquesta realitat, “el ferrocarril es postula com una opció de transport més ecològic i sostenible, convertint la xarxa d’autobusos actual en un complement al tren”. Segons la moció, “és urgent garantir una alternativa de mobilitat sostenible, eficaç i segura al nostre territori”, amb connexions àmplies i diversificades per la comarca, per motius de justícia i reequilibrament territorial.

En la moció també es proposa “un plantejament integral de la mobilitat al Bages, que sorgeixi del treball conjunt entre totes les administracions de la comarca” abans d’acabar aquest any 2021, i que tingui la participació d’entitats i ciutadania.

Una altra de les peticions incloses en la moció és la millora del servei de Ferrocarrils de la Generalitat entre Manresa i Martorell, i la connexió amb el Baix Llobregat, per tal de facilitar l’arribada al port, l’aeroport i la zona de Fira de Barcelona.

La moció serà enviada a la Generalitat, a la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat, als grups polítics del Parlament, al Consell Comarcal del Bages i a tots els ajuntaments de la comarca.

La sessió del ple va tenir caràcter ordinari i es va celebrar dijous 27 de maig amb una absència en el grup municipal d’ERC.