0

El termini de matriculacions de l’Escola de Formacio d’Adults per al curs 2019-20 començara dilluns 9 de setembre

El termini de matriculacions de l’Escola Municipal de Formació d’Adults de Súria per al curs 2019-20 romandrà obert entre els dies 9 i 20 de setembre. El centre mantindrà la seva oferta formativa tradicional de classes, tallers i cursos de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior (CFGM CFGS).

El calendari de matriculacions de l’Escola de Formació d’Adults és el següent:

 • Dilluns 9 i 16 de setembre: de 10.00 a 12.00 h.
 • Dimarts 17 de setembre: de 16.00 a 18.00 h.
 • Dimecres 18 de setembre: de 17.00 a 19.00 h.
 • Dijous 12 i 19 de setembre: de 10.00 a 12.00 h.
 • Divendres 13 i 20 de setembre: de 10.00 a 13.00 h.

Les persones interessades s’han d’adreçar a les dependències de l’Escola de Formació d’Adults, ubicades al Passatge Jeroni Martorell, número 2, 1a planta (al costat de la Casa de la Vila). El telèfon de contacte és el 670.00.48.84.

L’oferta formativa de l’Escola d’Adults per a aquest proper curs constarà de les següents matèries:

 • Català. Nivells: inicial, bàsic, mitjà i català oral.
 • Alfabetització. Aprendre a llegir i escriure en català i castellà.
 • Neolectors I-II. Perfeccionament de lectura i escriptura.
 • Ampliació de coneixements I-II. Llengua catalana i castellana, matemàtiques i experiències.
 • Cursos per a persones nouvingudes. Llengua catalana i castellana. Nivells: oral i escrit.
 • Tallers.
  • Informàtica I, II i III.
  • Monogràfics: Ús del telèfon mòbil (nivells bàsic i avançat) i Tots fem música.
  • Acosta’t a l’anglès I i II.
 • Cursos de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior (CFGM CFGS).

Les classes de l’Escola d’Adults es fan d’octubre a juny, entre dilluns i divendres, en horaris que s’hauran de concretar prèviament a la mateixa Escola.

Les activitats de l’Escola de Formació d’Adults de Súria compten amb el suport de la Diputació de Barcelona.


0

L’Ajuntament fa publiques les bases i la convocatoria per cobrir dues vacants a l’area d’Intervencio

L’Ajuntament de Súria ha fet públiques les bases i la convocatòria per cobrir dues vacants i constituir les corresponents borses de treball per a professionals que desenvolupin les seves funcions en les categories de Tècnic Superior A1 i Tècnic Mig A2, adscrits a l’àrea d’Intervenció.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci oficial en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona d’aquest dijous 22 d’agost.

Les bases reguladores que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, també es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La previsió de dates per a la realització de les proves serà a partir de la segona quinzena de setembre.


0

El ple municipal aprova el darrer padro d’habitants, que registra un augment moderat de poblacio

El nombre d’habitants empadronats a Súria va augmentar de 47 persones durant l’any 2018, segons les dades del darrer padró municipal, que va ser aprovat per unanimitat en el ple municipal ordinari que es va celebrar el passat 25 de juliol. Súria va iniciar l’any 2019 amb 5.942 habitants de dret (+0,80%).

La causa d’aquest increment moderat va ser l’empadronament de persones procedents d’altres municipis (230 persones), que va compensar el decreixement vegetatiu (68 defuncions i 43 naixements) i la marxa de població (142 persones). Altres variacions van ser degudes a omissions i altres causes.

En relació amb l’any anterior, el nombre de nous empadronats procedents d’altres municipis s’ha incrementat el 21,05%. D’altra banda, el 79,13% de noves persones empadronades durant l’any 2018 provenia d’altres municipis de l’estat.

Segons les dades del darrer padró, el 51,25% dels habitants de dret de Súria són dones, seguint la línia d’anys anteriors.

Els anteriors increments del padró municipal d’habitants es van registrar els anys 2016 i 2007.

El ple també va tractar els següents temes:

 • Aprovar per 5 vots a favor (ERC, aiS i JxS) i 7 abstencions (PSC i GIIS) un dictamen sobre el compte general de l’exercici de 2018.
 • Aprovar per unanimitat la proposta de declarar com a festes locals per a l’any 2020 el dilluns 20 de gener (Sant Sebastià) i el dilluns 13 de juliol (Dilluns de Festa Major).
 • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre les bases del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a persones grans en situació de vulnerabilitat.
 • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) un dictamen sobre la modificació de crèdit 08/2019.
 • Aprovar per 7 vots a favor (PSC i GIIS) i 5 vots en contra (ERC, aiS i JxS) un dictamen sobre la sortida de l’Associació de Municipis per la Independència.
 • Donar compte dels informes d’Intervenció corresponents al primer trimestre de 2019.

El ple es va celebrar amb una absència en el grup municipal d’ERC.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency