0

PROGRAMA DEL CARNESTOLTES DE SURIA 2020

 • 17.00 h. Sortida de la rua des del barri de Sant Jaume. A continuació, recorregut pel centre urbà de la vila.
 • 18.30 h. Arribada de la rua al Pavelló Municipal d’Esports. Coca i xocolata per a tothom.
 • De 18.30 a 20.30 h.Animació infantil.
 • 20.30 h.Sopar i música ambient.
 • 22.00 h. Animació i sorteig de 10 vals de 50 euros per als establiments adherits a Súria Punt Comercial. S’hi participa amb el número del tiquet del sopar.
 • 23.00 h. Fi de festa amb DJ.

El termini d’inscripció de les comparses va acabar el passat 31 de gener.

Els menors de 16 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult responsable durant tota la festa.

Punts de venda del tiquet del sopar del Carnestoltes: Fleca de la Font, Janesports i bar del Camp Municipal de Futbol.

Preus: 5 euros (anticipat) i 7 euros (el mateix dia).

Organitzen: Ajuntament de Súria, Comissió del Carnestoltes i Centre d’Esports Súria.


0

El ple aprova el pressupost municipal per a aquest any 2020

El ple municipal va aprovar el pressupost municipal inicial per a aquest any 2020 per 7 vots a favor (PSC i GIIS), 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS). L’aprovació del pressupost va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, celebrada el passat dijous 30 de gener.

El nou pressupost serà de 7.457.952,80 euros. En la seva elaboració s’ha tingut en compte l’obligació legal de complir els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l’aprovació del Pla Econòmic Financer en el ple municipal ordinari del passat 26 de setembre. L’aplicació d’aquest Pla Econòmic Financer és una conseqüència del trencament de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal de 2018.

Per aquest motiu, el nou pressupost municipal es basa en criteris de prudència, contenció i austeritat, sense comptabilitzar ingressos o subvencions que no siguin previsibles ni estiguin confirmades. Malgrat això, les dotacions dels serveis bàsics que repercuteixen directament en les persones s’hi mantenen i en alguns casos augmenten.

En aquest sentit, les principals previsions del pressupost en el capítol de despeses corrents són les següents:

 • Augment de la partida del servei d’atenció domiciliària (SAD), doblant el servei que es feia fins ara amb els recursos propis de l’Ajuntament, a causa de la manca de subvencions per fer-ho possible.
 • Manteniment dels altres programes de serveis socials i el centre obert de dia, incrementant la partida de teleassistència.
 • Increment de la partida destinada a l’àrea de Via Pública per tal de millorar el servei.

El capítol de transferències corrents registra un important augment pel nou contracte de neteja viària i de recollida d’escombraries. En les altres partides d’aquest capítol es mantenen totes les subvencions i ajuts.

D’altra banda, el capítol de passius financers es redueix en relació amb l’exercici anterior per la disminució progressiva del deute municipal.

El nou pressupost preveu inversions per valor d’1.539.647 euros. Les principals partides d’aquest capítol són les següents:

 • Modernització de polígons industrials (856.982 euros).
 • Redacció del projecte d’edifici de la Biblioteca Pública (200.000 euros).
 • Adquisició de patrimoni (200.000 euros).
 • Treballs d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (120.000 euros).

Es manté la partida de pressupostos participatius, tot i que en els darrers mesos de l’any passat van ser avançades totes les actuacions i peticions dels barris per a enguany.

En els darrers mesos han tingut lloc diferents reunions amb els grups municipals de la corporació per explicar, debatre i intentar consensuar l’elaboració del pressupost. A través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona es vol portar a terme diferents estudis i iniciatives que el pressupost no contempla econòmicament.

Al llarg de l’any hi haurà controls periòdics de l’aplicació del pressupost per tal de verificar el compliment de l’objectiu de tornar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.


0

El ple municipal aprova un dictamen de bonificacio de l’IBI que permetra convertir un terreny del Pla de les Hortes en espai d’estacionament

El ple municipal va aprovar per unanimitat un dictamen de bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) d’un terreny ubicat a la zona del Pla de les Hortes que serà cedit temporalment a l’Ajuntament com a espai d’estacionament de vehicles o lloc per a la celebració d’activitats socials.

L’esmentat terreny és ubicat a l’entorn de l’antic Spai Recover. El dictamen aprovat desenvolupa un conveni de cessió temporal que l’Ajuntament i la propietat del terreny van signar el passat mes de novembre.

La disponibilitat d’aquesta nova zona d’estacionament s’afegeix al recent acord de cessió temporal de l’antic Spai Recover, a l’entrada sud del nucli urbà per a aparcament de vehicles i activitats socials.

Aquest increment del nombre de places d’estacionament oferirà noves alternatives per aparcar el vehicle a prop del centre urbà i millorar la mobilitat general de la zona.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

 • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre l’actualització del conveni-tipus d’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants.
 • Aprovar per 11 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) un dictamen sobre la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency