0

La projeccio del documental ’Astral’ tanca la presencia a Suria de l’exposicio itinerant ’Refugiats. L’odissea cap a Europa’

La projecció del documental ’Astral’ va posar la cloenda a l’exposició itinerant ’Refugiats. L’odissea cap a Europa’, que s’ha pogut visitar a la sala El Casinet del Poble Vell fins al passat diumenge 23 de juliol. La presència de la mostra a Súria formava part del programa d’actes de la Festa Major.

’Astral’ és un emotiu i colpidor documental de Jordi Évole i Ramon Lara sobre l’activitat de l’ONG catalana Proactiva Open Arms, que va reconvertir un antic veler de luxe en nau de salvament per als emigrants que intenten arribar a Europa a través de la mar Mediterrània des de les costes africanes.

La projecció, prevista inicialment a la plaça Major del Poble Vell, va tenir lloc a la sala El Casinet a causa de la inestabilitat del temps. L’acte va començar amb unes paraules de benvinguda de la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa, que va elogiar l’actuació d’entitats com Proactiva Open Arms pel suport que ofereixen a les persones que fugen de països afectats per la guerra, l’opressió i la misèria.

La regidora va animar tothom a prendre partit contra aquestes situacions d’injustícia i a donar recolzament a refugiats i emigrants. Carme Besa va recordar que l’Ajuntament de Súria es va adherit el passat mes de febrer a la campanya ’Casa nostra, casa vostra’, impulsada per l’associació catalana d’aquest mateix nom per a l’acollida de persones refugiades.

Al final de l’acte es van recollir donatius per a l’ONG Proactiva Open Arms.

L’exposició ’Refugiats. L’odissea cap a Europa’ es va poder visitar a Súria des del passat 15 de juliol. Aquesta mostra itinerant aplega una selecció d’imatges del fotògraf vigatà Sergi Càmara sobre els refugiats que intenten arribar a Europa, fugint de la guerra i patint tota mena de riscos.

’Refugiats’ és una exposició impulsada pel Comitè d’Acollida per a les Persones Refugiades, creat per la Generalitat. Abans d’arribar a Súria, la mostra s’ha pogut veure a Barcelona i altres municipis catalans. La seva presència al Bages ha estat possible gràcies al Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.

En el cas de Súria, l’exposició ’Refugiats’ i la projecció del documental ’Astral’ ha comptat amb la col·laboració de les àrees de Benestar Social, Joventut i Cultura de l’Ajuntament, el Casal de Joves, l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, l’Associació de Veïns del Poble Vell i l’Associació de Voluntaris.

Una altra de les activitats vinculades a la presència de l’exposició a Súria va ser la instal·lació d’un mural participatiu amb els dibuixos realitzats per infants de la vila sobre el drama de les persones refugiades.


0

El ple municipal aprova inicialment el projecte tecnic sobre el sistema de recollida porta a porta

El ple municipal de Súria va aprovar inicialment per 7 vots a favor (CiU i aiS), 2 vots en contra (GIIS) i 2 abstencions (PSC) un dictamen sobre el projecte tècnic del servei de recollida porta a porta. L’expedient serà sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies per tal que particulars i entitats hi puguin formular observacions o al·legacions.

El projecte tècnic inclou el reglament regulador del servei de recollida porta a porta dels residus municipals, així com l’estudi econòmic i altres documents. En cas que no s’hi presentin observacions o al·legacions durant l’esmentat termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

El ple també va aprovar per 9 vots a favor (CiU, aiS i PSC) i 2 abstencions (GIIS) un dictamen sobre aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament, amb motiu de la jubilació de l’aparellador municipal.

La sessió, que va tenir caràcter extraordinari, es va celebrar amb l’absència del representant del grup municipal d’ERC i d’un representant del grup municipal del GIIS.


0

El BOP publica l’anunci d’aprovacio definitiva del reglament d’us de les instal·lacions esportives municipals

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat l’anunci d’aprovació definitiva del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Súria. Aquesta nova normativa regula les normes generals d’utilització i gestió d’aquests equipaments, els dret i deures de les persones usuàries i el sistema de sol·licitud d’ús, entre d’altres temes.

El reglament afecta l’ús de les següents instal·lacions esportives:

  • Pavelló Municipal d’Esports.

  • Camp Municipal de Futbol.

  • Pista de l’Escorxador.

  • Piscines Municipals.

  • Pistes Municipals de Pàdel, Tennis i Frontó.

El nou reglament manté la possibilitat d’una gestió indirecta d’instal·lacions esportives municipals per part de persones físiques o jurídiques, amb preferència per entitats esportives sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents.

Les entitats autoritzades hauran de presentar les sol·licituds d’autorització d’ús a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament mitjançant full específic o instància oficial. Segons el reglament, els clubs que les utilitzin habitualment tindran preferència d’ús.

En cas d’un ús incorrecte del material de les instal·lacions, l’entitat a qui representi l’esportista es farà càrrec de la reposició corresponent. Si la persona usuària actua individualment, haurà d’assumir la reposició del material malmès.

El reglament també preveu el mecanisme de sol·licitud i autorització d’ús d’aquests equipaments per a activitats no esportives, com concerts, fires, festivals o sopars, entre d’altres.