0

La Junta de Govern Local aprova el nou termini per demanar prestacions socials familiars per als casals d’estiu i la compra de material escolar i llibres

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dijous 4 de juny el nou termini de presentació de sol·licituds de prestacions socials familiars per a la participació d’infants en casals d’estiu o per adquirir material escolar i llibres per al curs 2020-21. El nou termini de presentació de sol·licituds roman obert fins al dia 19 de juny.

L’esclat de la crisi sanitària del coronavirus va obligar a suspendre els terminis dels procediments administratius de totes les institucions públiques, fet que va afectar aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic, o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Els ajuts s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’acord amb el Reglament Municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.

Les persones interessades es poden adreçar a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic. A causa de les mesures de prevenció contra el coronavirus, és necessari demanar cita prèvia, trucant al telèfon 93.868.28.00.


0

L’Ajuntament obre la convocatoria de sol·licitud de subvencions per a entitats i persones fisiques

L’Ajuntament de Súria ha obert la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a associacions i entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Entitats de la vila, i per a persones físiques que estiguin empadronades al municipi i treballin per la promoció de la cultura o l’esport.

L’import global màxim d’aquesta partida serà de 41.400 euros que seran atorgats en règim de concurrència competitiva. L’import de cada subvenció dependrà de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el proper 30 de juny.

Les entitats interessades hauran de presentar el formulari de sol·licitud de subvenció, que serà disponible al web municipal, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a la seu electrònica de l’Ajuntament. Si escau, caldrà acompanyar el formulari amb documentació complementària sobre el compliment dels requisits que es derivin de la sol·licitud.


0

Ban de l’alcalde de Suria sobre la fase 2 del desconfinament

Albert Coberó Aymerich, Alcalde–President de l’Ajuntament de Súria

Davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) i de les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat per a fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia -amb les successives pròrrogues de l’estat d’alarma-, l’Ajuntament de Súria ha adoptat diverses disposicions per tal d’evitar-ne la propagació entre la població de la nostra vila, que s’han fet públiques en BAN de data 12-03-2020.

Davant de l’entrada efectiva de la Fase 2 del pla de transició a la nova normalitat, el dia 1 de juny de 2020, i amb la voluntat de fer la màxima difusió de les noves mesures que seran d’aplicació al llarg d’aquesta fase per a les vilatans i vilatanes de Súria i, alhora, de mantenir la màxima vigilància sobre el compliment d’aquestes mesures i reforçar la seva eficàcia en la lluita contra la malaltia,

DISPOSO:

 1. Demanar a la ciutadania que respecti degudament les normes previstes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Així com les modificacions puntuals que preveu l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

La normativa per a aquesta fase 2, preveu, entre d’altres consideracions:

ESTABLIMENTS COMERCIALS O SIMILARS

 • Poden obrir totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, sempre amb condicions de seguretat i amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments d’un 40% de l’ocupació màxima. Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.
 • Sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.
 • La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran un a un.
 • Són obligatòries la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons…
 • Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia, aprofitant per fer una pausa.
 • Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d’estar desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

RESTAURACIÓ I HOSTELERIA

 • Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:
  • Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).
  • Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.
  • Màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància mínima de seguretat.
  • Especial atenció, en respectar la distància de 2 metres, entre les persones que ocupen taules diferents.
 • Es permet l’obertura de l’establiment de hostaleria i restauració amb les condicions següents:
  • Ocupació màxima del 40% d’aforament.
  • Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.
  • Preferentment amb cita prèvia.
  • No es podrà consumir a la barra de l’establiment.
  • El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.
 • Les persones titulars de l’activitat han de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També han de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.
 • L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
 • També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre. S’han de fer servir prioritàriament estovalles d’un sol ús. S’han d’eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s’han d’emmagatzemar en llocs tancats fora de les zones de pas dels clients i els treballadors. S’ha d’evitar fer servir cartes d’ús comú.
 • S’ha de fomentar el pagament amb targeta i s’ha de desinfectar després de cada ús.
 • L’ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.
 1. Reclamar als establiments i locals oberts al públic, el compliment estricte de les mesures d’higiene exigibles, tant pel que fa a la clientela com als seus treballadors i treballadores; així com dels límits establerts pel que fa a l’aforament. Així mateix, demanar als clients i clientes d’aquests establiments que adoptin les mesures de seguretat i higiene recomanades i respectin en tot moment les indicacions dels establiments per evitar aglomeracions i situacions que puguin propiciar el contagi de la malaltia.
 2. Per Decret d’Alcaldia número 2020-0141 de data 5 de juny de 2020, en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, s’ha acordat l’obertura dels equipaments públics que s’indiquen a continuació, respectant les limitacions corresponents:
 • Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i les diferents àrees de l’Ajuntament: Reobertura de l’OAC i les diferents àrees de l’Ajuntament el dijous dia 4 de juny de 2020, amb cita prèvia i en horari de 9.00 a 13.00 hores.
 • Escola Bressol Petit Estel: De conformitat amb el PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis pel curs 2020-2021 elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es procedeix a la reobertura de l’ESCOLA BRESSOL el dia 1 de juny de 2020, en horari de 9.00 a 13.00 hores, amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema immunitari. Es prioritzaran els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
 • Centres Educatius de primària i secundària: Reobertura dels centres el dia 1 de juny de 2020, que hauran de tenir en compte PLA D’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis pel curs 2020-2021 elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Biblioteca: Reobertura de la Biblioteca el dia 4 de juny de 2020 pel servei de préstec i retorn de documents, amb cita prèvia i en horari de dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 20.00, i dimarts i dijous de 10.00 a 13.00.
 • Mercat setmanal: Reobertura del mercat setmanal el dia 6 de juny de 2020, en horari de 8.00 a 13.00.
 • Casinet: Reobertura de l’equipament del Casinet el dia 5 de juny de 2020.

Aquesta situació es mantindrà inicialment, fins a la següent fase del pla de transició, sense perjudici que en qualsevol moment sigui susceptible d’ampliar-se o modificar-se en funció de la situació epidemiològica i de les ordres i instruccions indicades pel Govern de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya.

El què es fa públic per a general coneixement.

Súria, 6 de juny de 2020

L’Alcalde-President, Albert Coberó Aymerich