0

El ple aprova per majoria un acord sobre la nova composicio dels grups municipals

El ple municipal va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord sobre la nova composició dels grups municipals. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, del dia 30 de setembre de 2021.

Segons aquest acord, la composició dels grups municipals queda de la següent manera:

  • Grup Socialista-Candidatura de Progrés (PSC-CP). Format per Albert Coberó Aymerich, Olga Tena Martín, Miquel Àngel Montañá Merino i Montserrat Albacete Burgueño.
  • Grup Independent de Súria (GIIS). Format per Alba Santamaria Fíguls i Miquel Soliva Palà.
  • Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). Format per Marta Viladés Ribera, Jordi Sala Santcliments i Mireia Simon Ruiz.
  • Grup de l’Agrupació Independent de Súria (aiS). Format per Carme Besa Braqué i Jordi Magallais Centellas.
  • Grup de Junts per Súria. Format per Montserrat Juncadella Navarra.

En l’acord aprovat, es declara Pere Requena Orozco com a regidor no adscrit. També es modifica la designació dels portaveus del grup municipal del GIIS, que a partir d’ara seran Alba Santamaria Fíguls (portaveu titular) i Miquel Soliva Palà (portaveu suplent).

Els ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un acord d’acceptació de la renúncia de la regidora Montserrat Juncadella Navarra (Junts per Súria). També s’hi acorda sol·licitar a la Junta Electoral Central la seva substitució per Mireia Enfedaque Farràs o, en cas de renúncia, per la persona que pertoqui, seguint l’ordre de la candidatura.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 vots en contra (ERC i regidor no adscrit) un acord per modificar la composició de les diferents Comissions Informatives de l’Ajuntament.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord per modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) un acord de nomenament de la representació municipal en diferents òrgans i institucions.