0

El ple municipal aprova les bases per atorgar subvencions a les activitats econòmiques i comercials afectades per la covid

El ple municipal va aprovar per unanimitat les bases per a l’atorgament de subvencions a les activitats econòmiques i comercials del municipi que s’hagin vist afectades per les conseqüències de la covid-19, amb l’objectiu de fer efectiva la continuïtat de la seva activitat. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, que es va fer dijous 30 de setembre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir al manteniment del teixit econòmic i comercial de Súria. Els ajuts s’adrecen a professionals autònoms i empreses del sector comercial, restauració, centres d’estètica i massatges, serveis a les persones i altres serveis, que hagin hagut de tancar l’establiment i/o reduir-ne l’activitat com a conseqüència de les diverses mesures anti-covid de les administracions.

L’import total destinat serà de 30.000 euros, que s’atorgaran en règim de concurrència competitiva. L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries, amb un import únic de 500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de trenta dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Els impresos es podran obtenir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, i a la seu electrònica del web municipal.

El ple municipal també va tractar el següent tema:

  • Aprovar per unanimitat un acord sobre l’establiment dels dies festius locals en què els establiments comercials podran estar oberts al públic durant els anys 2022 (diumenges 13 de novembre i 11 de desembre) i 2023 (diumenges 12 de novembre i 10 de desembre). Per a l’elaboració d’aquest acord, ha estat consultada la Unió de Botiguers de Súria.