0

L’alcalde Albert Cobero signa un decret que modifica les delegacions de les arees municipals

L’alcalde Albert Coberó ha signat un decret que modifica les delegacions de les atribucions d’Alcaldia entre els regidors i les regidores que formen part de l’equip de govern municipal.

D’acord amb aquest decret, la distribució d’aquestes àrees delegades és la següent:

  • Regidor d’Urbanisme, Economia i Hisenda, Suport als projectes estratègics municipals d’àmbit transversal i Suport a l’Alcaldia: Miquel Àngel Montañá Merino (primer tinent d’Alcaldia).
  • Regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat, Solidaritat, Via Pública i Turisme: Olga Tena Martín (segona tinent d’Alcaldia).
  • Regidora de Joventut, Esports, Festes, Ensenyament i Participació Ciutadana: Montserrat Albacete Burgueño (tercera tinent d’Alcaldia).

L’Alcaldia exercirà les competències de Cultura, Medi Ambient, Promoció Econòmica, representació institucional i presidència, a més de les matèries que no hagin estat expressament delegades als regidors i les regidores, o a la Junta de Govern Local.