0

El ple municipal aprova inicialment la modificacio del projecte d’urbanitzacio dels carrers de Sant Sebastia i Sant Jaume

El ple municipal va aprovar inicialment per 12 vots a favor (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS) i 1 vot en contra (regidor Pere Requena) la modificació del projecte executiu del projecte d’urbanització dels carrers de Sant Sebastià i Sant Jaume, al barri de Sant Jaume, amb un pressupost de contracte de 625.088,74 euros, IVA inclòs. Aquesta aprovació inicial va tenir lloc en la darrera sessió extraordinària del ple, que es va celebrar dijous 2 de setembre.

El desenvolupament del projecte permetria implementar les següents millores:

  • Eixamplament del primer tram del carrer de Sant Sebastià i millora del radi de gir a l’inici d’aquest tram.
  • Zona per a vianants amb graons en el tram més ample del vial.
  • Renovacions i millores de les xarxes de sanejament, aigua, electricitat, telecomunicacions, enllumenat públic i gas.
  • Noves zones verdes.
  • Impermeabilització dels forjats que actuen com a coberta del futur equipament veïnal de la zona.

Amb aquesta modificació del projecte, les obres es desenvoluparien en quatre fases i un àmbit total d’actuació de 1.950 metres quadrats. Les actuacions previstes en cadascuna d’aquestes fases són les següents:

  • Fase 1. Urbanització del carrer de Sant Sebastià fins al creuament amb el carrer de Sant Jaume, la plataforma superior del futur equipament veïnal, les escales de connexió amb el final sud del carrer de Sant Jaume, així com la rampa existent i el petit carreró que dóna al carrer d’Àngel Guimerà. Es preveu adjudicar aquesta fase en l’execució del pressupost municipal de 2021. Pressupost: 264.749,60 euros, IVA inclòs.
  • Fase 2. Urbanització de la plataforma intermèdia que donarà accés al futur equipament veïnal, així com l’escala de connexió amb el final sud del carrer de Sant Jaume. Pressupost: 61.180,59 euros, IVA inclòs.
  • Fase 3. Urbanització del carrer de Sant Jaume, des de l’extrem sud executat a la fase 1 fins al creuament amb el carrer de Sant Sebastià. Pressupost: 108.163,21 euros, IVA inclòs.
  • Fase 4. Urbanització de la resta del carrer de Sant Jaume fins a la plaça de Sant Jaume, així com des del carrer de la Salut fins al carrer d’Àngel Guimerà i del carreró entre el carrer d’Àngel Guimerà i la plaça de Sant Jaume. Pressupost: 190.995,34 euros, IVA inclòs.

L’Ajuntament de Súria és el propietari de tot l’àmbit d’actuació, tret de dues petites porcions de sòl privat que hauran de ser expropiades.

El projecte serà posat a exposició pública durant un període de trenta dies hàbils, abans de la seva aprovació definitiva.