0

Temes de la darrera sessio ordinaria del ple municipal

El ple municipal va tractar els següents temes en la seva darrera sessió ordinària, que va tenir lloc dijous 29 de juliol:

  • Aprovar per unanimitat un expedient per proposar com a festes locals per a l’any 2022 el dijous 20 de gener (Sant Sebastià) i el dilluns 11 de juliol (Dilluns de Festa Major).
  • Aprovar per unanimitat un expedient sobre modificació de les bases reguladores dels ajuts per a foment de l’ocupació i inversions empresarials.
  • Aprovar per unanimitat un expedient sobre ratificació del decret d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
  • Aprovar per unanimitat un expedient sobre els comptes anuals de l’exercici de 2020.
  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 vots en contra (ERC) l’expedient de modificació de crèdit 11/2021, que amplia la partida destinada a estudis i treballs tècnics. Prèviament se’n va aprovar una esmena per suprimir altres punts de l’expedient inicial per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC).
  • Aprovar per 6 vots a favor (PSC, aiS i JxS) i 6 abstencions (GIIS i ERC) un expedient sobre modificació del règim econòmic dels membres corporatius.

La sessió es va celebrar amb una absència en el grup municipal del PSC.