0

El ple aprova per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament i Iberpotash sobre la prestacio del servei de transport urba

El ple municipal va aprovar inicialment per unanimitat en la seva darrera sessió ordinària el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Iberpotash sobre la prestació del servei de transport urbà. La sessió va tenir lloc dijous passat 25 de març.

En aplicació d’aquest conveni, el bus urbà de Súria, conegut popularment com la Guagua, es converteix en un servei gratuït per a les persones usuàries i finançat al 100% per l’empresa minera. Un dels objectius principals de les dues parts és incentivar-ne l’ús, promovent així una millora de la mobilitat sostenible per a tothom, i especialment per a la gent gran i els infants.

Aquest conveni serà vigent fins al setembre de 2023, amb la possibilitat de renovar-lo per tal que la Guagua continuï sent gratuïta després d’aquesta data.

Coincidint amb la implantació de la gratuïtat del servei, s’hi han aplicat nous horaris i recorreguts que tenen en compte els horaris escolars per tal de facilitar els desplaçaments fins als centres d’ensenyament. En els propers mesos, el bus urbà també s’anirà adaptant als horaris laborals d’Iberpotash per tal de seguir avançant cap a la sostenibilitat i la reducció d’emissions de CO2 al municipi.

El bus urbà de Súria funciona des de l’any 1978 per iniciativa de l’empresa Busgarvi SL. A partir de l’any 2008, l’Ajuntament va començar a finançar el servei parcialment per tal d’assegurar la seva continuïtat.

El ple municipal també va tractar els següents punts:

  • Aprovar inicialment per unanimitat el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Súria.
  • Aprovar inicialment per unanimitat el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
  • Aprovar inicialment per unanimitat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
  • Aprovar per unanimitat l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
  • Aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics.
  • Aprovar per unanimitat l’adhesió al protocol del Consell Comarcal del Bages contra les violències sexuals en espais públics d’oci.
  • Aprovar per 6 vots a favor (ERC, aiS i JxS), 4 vots en contra (PSC) i 3 abstencions (GIIS) una moció del grup municipal d’ERC en suport de l’amnistia.
  • Aprovar per unanimitat una moció dels grups municipals del PSC, ERC, aiS i JxS pel reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei trans estatal.