0

L’alcalde Albert Cobero modifica la composicio de la Junta de Govern Local, les tinences d’alcaldia i la delegacio de competencies

L’alcalde Albert Coberó ha signat dos decrets per modificar la composició de la Junta de Govern Local, les tinences d’alcaldia i la delegació de les competències de Medi Ambient i Promoció Econòmica. El motiu d’aquestes modificacions és la baixa temporal del primer tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal del GIIS, Pere Requena i Orozco, que fins ara tenia delegades les dues competències.

Aquestes modificacions tenen un caràcter provisional i es mantindran mentre es perllongui l’esmentada situació de baixa temporal.

La nova primera tinent d’alcalde és la regidora d’Ensenyament, Turisme, Participació i Festes, Alba Santamaria i Fíguls, que també és membre del grup municipal del GIIS. A partir d’ara també formarà part de la Junta de Govern Local en substitució de Pere Requena.

Alba Santamaria assumirà les competències delegades de l’àrea de Promoció Econòmica. Les competències de l’àrea de Medi Ambient seran assumides pel regidor de Cultura i Via Pública, Miquel Soliva i Palà, també membre del grup municipal del GIIS.