0

Noves mesures extraordinaries per a la contencio de la Covid-19 a Catalunya

Última revisió 18-08-2020 17:36 18/08/2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts 18 d’agost una resolució sobre noves mesures extraordinàries per a la contenció de la Covid-19, aplicables a tot el territori català.
Aquestes noves mesures són les següents:

 • Recomanacions de caràcter general:
  • Limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable.
  • Limitar les trobades socials a un màxim de deu persones.
 • Restriccions en activitats d’hoteleria i restauració:
  • Garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres en el servei de barra.
  • Garantir una distància mínima d’1,5 metres entre taules o agrupacions de taules, amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d’aquestes.
  • Establir un horari de tancament dels establiments a la 1.00 h com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00.00 h.
 • Consum de tabac i assimilats:
  • Prohibir fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres.

En la resolució s’estableix que els ciutadans han de col·laborar en el compliment d’aquestes mesures. Els incompliments poden ser constitutius d’infracció administrativa.