0

Ordre del ministeri de Sanitat que autoritza les activitats no professionals en els horts

El ministeri de Sanitat ha publicat avui divendres al BOE una ordre que autoritza les activitats no professionals en els horts per a la realització de les tasques que siguin indispensables.

EN TOTS ELS DESPLAÇAMENTS ALS HORTS CAL MANTENIR LES NORMES DE PROTECCIÓ I DE DISTÀNCIA FÍSICA PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA PANDÈMIA.