0

El ple aprova la modificacio d’ordenances fiscals per a l’any 2022, que mante congelades les taxes i impostos municipals

El ple municipal va aprovar en la seva darrera sessió ordinària la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022 amb 8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 4 abstencions (ERC i JxS). En aquesta nova revisió es mantenen congelades totes les taxes i impostos municipals, tot i l’increment de la inflació.

En l’elaboració d’aquesta modificació s’ha volgut fer una distribució equitativa, homogènia i proporcional de la fiscalitat tributària per tal d’assegurar el manteniment dels serveis i les despeses ordinàries.

Alguns punts destacats de les ordenances fiscals per a 2022 són els següents:

 • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Augmenta el percentatge de bonificació per als vehicles no contaminants.
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres. Es prorroga la suspensió temporal d’aquesta ordenança fiscal per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector afectat.
 • Taxa reguladora dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. Millora tècnica de l’article sobre el règim de declaració i ingrés

El contingut d’aquestes ordenances fiscals és el mateix que l’any anterior va ser aprovat per unanimitat.

A començaments de setembre, els grups municipals van ser convidats a presentar propostes per tal de consensuar la modificació de les ordenances fiscals. D’altra banda, l’equip de govern municipal ha comptat amb l’assessorament jurídic de la Diputació per a la seva elaboració.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

 • Aprovació per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) de la modificació de cartipàs municipal pel que fa a la composició dels grups polítics municipals.
 • Aprovació per unanimitat del 4t Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages (2021-25).
 • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS) i 1 vot en contra (regidor no adscrit) de l’adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) en les següents pòlisses d’assegurances: vehicles, accidents del personal i regidors, assegurances de vida i responsabilitat civil.
 • Aprovació per 6 vots a favor (PSC i GIIS), 4 en contra (ERC i JxS) i 3 abstencions (aiS i regidor no adscrit) d’una sol·licitud de subvenció del programa específic de resiliència local de la Diputació de Barcelona, destinada a la construcció de l’edifici SAIAR per a la gent gran de la vila.

0

El ple aprova el pressupost municipal per a l’any 2022, que destinara a inversions un 8,70% del total

El ple municipal va aprovar en la seva darrera sessió ordinària el pressupost municipal per a l’any 2022 amb 6 vots a favor (PSC i GIIS), 5 vots en contra (ERC, JxS i regidor no adscrit) i 2 abstencions (aiS). El nou pressupost serà de 7.040.239,67 euros, dels qual un 8,70% correspon a inversions previstes.

Un dels objectius destacats del pressupost municipal per a 2022 és el manteniment o l’increment de partides relacionades amb els serveis bàsics que repercuteixen directament en la qualitat de vida de les persones. També es recuperen els imports de les partides que van haver de ser retallades els anys anteriors per fer front als efectes de la pandèmia o per complir amb el pla d’estabilitat pressupostària.

El nou pressupost ha estat elaborat seguint els criteris d’estabilitat, sostenibilitat financera i regla de la despesa, d’acord amb les exigències de l’actual marc normatiu. D’altra banda, els grups municipals van ser convidats a començaments de setembre a presentar propostes per tal de consensuar el seu contingut.

Altres punts destacables del nou pressupost són els increments de les partides destinades a les àrees de Via Pública, Cultura i Festes. També han estat creades noves partides per subvencionar l’obertura de nous establiments al Poble Vell i arranjar una àrea d’autocaravanes.

Les principals inversions previstes en el nou pressupost municipal són les següents:

 • Rehabilitació del Castell de Súria: 229.006,85 euros.
 • Millora de l’enllumenat públic: 122.611.69 euros.
 • Pressupost participatiu dels barris: 96.125,56 euros.
 • Urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume (segona fase): 61.180,59 euros.
 • Millora dels equipaments esportius (Piscina Municipal i pistes de pàdel): 20.000 euros.
 • Xarxa d’aigua i clavegueram (zona d’autocaravanes): 12.000 euros.
 • Adquisició de nous desfibril·ladors: 5.000 euros.
 • Grua del Servei d’Atenció Domiciliària: 2.000 euros.

0

L’edicio de represa de la Setmana de la Gent Gran obte un bon nivell de participacio

La Setmana de la Gent Gran ha registrat un bon nivell de participació en la seva edició de represa, amb la recuperació d’actes presencials i la distribució de bosses commemoratives com a reconeixement simbòlic. Les persones majors de 65 anys que no van poder recollir la seva bossa en els actes de lliurament celebrats als barris de la vila, podran sol·licitar-la a les dependències de l’àrea de Benestar Social, a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic o a les associacions de veïns.

Els actes de lliurament de les bosses d’obsequi per a la gent gran van tenir lloc al centre urbà i als barris de Joncarets, Sant Jaume, Fusteret, Poble Vell i Salipota, amb la presència de les regidores de Benestar Social, Olga Tena, i d’Esports, Montserrat Albacete, així com de representants de les respectives entitats veïnals i tècniques municipals.

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir la majoria d’actes presencials, amb una sessió de gimnàstica, un esmorzar i una matinal de jocs lúdics. El programa d’actes es va tancar amb un taller d’esgrafiat a l’Escola Municipal de Formació d’Adults, a càrrec de Dídac Mas.

L’organització d’aquesta nova edició de la Setmana de la Gent Gran ha anat a càrrec de les àrees municipals de Benestar Social i d’Esports. D’aquesta manera s’ha reprès la celebració de la Setmana, després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia.