0

El ple aprova per unanimitat la instal·lacio de plaques Stolpersteine per recordar els suriencs que van ser victimes del nazisme en els camps de concentracio

El ple municipal va aprovar per unanimitat un dictamen per a la instal·lació de plaques Stolpersteine per recordar els suriencs que van ser víctimes del nazisme en els camps de concentració i extermini. Les plaques seran instal·lades en el paviment, davant de les cases on van viure abans de l’empresonament i la deportació.

Les plaques Stolpersteine són una iniciativa d’àmbit europeu, impulsada per l’artista alemany Gunter Demnig amb l’objectiu de recordar la memòria de les víctimes del nazisme. Actualment n’hi ha més de 75.000, distribuïdes en més d’una vintena de països.

En el dictamen s’assenyala que les recerques realitzades fins ara des de diferents àmbits han permès localitzar els noms de catorze persones vinculades a Súria que van passar pels camps nazis de Mauthausen, Gusen, Neuengamme i Buchenwald. Es tracta de Manuel Canga Fernández, Francisco Cazorla Zamora, Manel Cazorla Zamora, Manuel Fernández López, Rafael Fosch Pie, Climent Girona Prades, Antonio Martínez López, José Martínez Rodríguez, Josep Masanell Torrebadella, Juan Navarro Pérez, Juan Pérez Sánchez, Francisco Ribas Pubill, Germán Tudela García i Antonio Yélamos Sevillano.

Segons el dictamen, el foment de la memòria històrica “és important com a eina de dignificació i record de les persones que han estat víctimes de guerres i persecucions”. També s’hi esmenta que “més enllà del record necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, la tolerància i el respecte entre les generacions més joves”.

L’Ajuntament de Súria va iniciar l’any 2017 una recerca per identificar els nom de persones vinculades a la vila que van ser víctimes del nazisme, amb l’objectiu de disposar de les dades necessàries per a la incorporació de la vila al Memorial Stolpersteine.

La sessió del ple municipal va tenir caràcter ordinari i es va celebrar dijous passat, 27 de febrer. Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.


0

El ple municipal aprova l’elaboracio d’un estudi per valorar la possibilitat d’una gestio directa del servei de neteja viària

El ple municipal va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 abstencions (ERC i JxS) una moció que proposa l’elaboració d’un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica sobre la possibilitat d’una gestió directa del servei de neteja viària. La sessió del ple va tenir caràcter ordinari i va tenir lloc dijous passat, 27 de febrer.

La moció va ser presentada pels grups municipals de l’aiS, PSC i GIIS. L’acord aprovat estableix que si les conclusions d’aquest estudi són favorables a la municipalització del servei, s’iniciï un procediment administratiu per a aquest canvi de gestió.

En el dictamen es remarca que la neteja viària és un “servei bàsic” que té una repercussió directa en la qualitat de l’espai públic. Per aquest motiu, “l’Ajuntament ha de garantir un entorn net i saludable”, que al mateix temps repercuteixi en una bona imatge de la vila.

Segons el dictamen, l’esmentat estudi servirà per valorar l’impacte d’una possible gestió municipal directa sobre l’eficiència i el cost econòmic del servei de neteja viària, que actualment es cobreix de forma mancomunada amb altres poblacions.

El ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre increment de les retribucions del personal municipal.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC) tres dictàmens sobre compatibilitat de personal municipal per docència o activitat privada.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.


0

Convocatoria publica per a l’eleccio de Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a

L’alcalde Albert Coberó ha fet públic un ban sobre l’obertura d’una convocatòria pública per a l’elecció de Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a. El termini de presentació de sol·licituds com a candidat o candidata acabarà el proper 25 de març.

La documentació a presentar, juntament amb la instància de sol·licitud, és la següent:

  • Currículum Vitae.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat a les quals es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Les sol·licituds han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic. També es poden presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria (https://suria.eadministracio.cat/info).