0

El butlleti municipal La Torre dedica el seu tema principal a les obres dels barris de la vila per millorar els serveis i l’espai public

El darrer número del butlletí municipal La Torre, publicat aquesta segona quinzena de desembre, dedica el seu tema principal a les obres que s’estan realitzant a diferents barris de la vila per a la millora dels serveis i l’espai públic. Aquest és el número 84 del butlletí municipal surienc.

En aquesta nova edició de La Torre es deixa constància de les obres en curs de realització i dels projectes previstos als barris de Santa Maria, Sant Jaume, Joncarets, Salipota i centre urbà. El butlletí també inclou altres informacions d’interès municipal esdevingudes els darrers mesos, així com els articles d’opinió dels grups municipals i regidor no adscrit.

Seguint la línia dels darrers números, La Torre també publica les dades sobre l’evolució de la covid a la vila des de l’inici de la pandèmia fins a l’actual sisena onada.

En l’editorial del darrer número de La Torre, l’alcalde Albert Coberó fa una crida a la vacunació per tal de poder reduir l’impacte de la covid. El batlle surienc també remarca que és necessari “tornar als grans consensos”, recuperant el “fort sentiment de responsabilitat col·lectiva” que hi va haver a l’inici de la pandèmia.

El poeta Salvador Perarnau, a les nadales de l’Ajuntament i de la Biblioteca Pública

El poeta Salvador Perarnau protagonitza enguany les nadales de l’Ajuntament i de la Biblioteca Pública, dins de la commemoració del 125è aniversari del naixement i del 50è aniversari de la mort de l’autor surienc, Mestre en Gai Saber i Fill Predilecte de la vila.

Les dues nadales inclouen poemes nadalencs de Perarnau, així com imatges relacionats amb el poeta surienc. En el cas de la nadala de l’Ajuntament, la imatge correspon a una vista parcial dels nous murals de la plaça Salvador Perarnau, inaugurats enguany dins dels esmentats actes commemoratius.

  • Enllaç per descarregar el darrer número del butlletí municipal La Torre: Enllaç.

0

L’Ajuntament repren la publicacio del calendari de la Closcaneta amb l’estrena d’una nova imatge del personatge

L’Ajuntament de Súria ha reprès la publicació del calendari de la Closcaneta amb l’estrena d’una nova imatge d’aquest personatge, símbol de les iniciatives de sensibilització mediambiental que es fan al municipi. Com en les anteriors edicions, el calendari serà distribuït gratuïtament a les llars de la vila.

Aquesta nova imatge de la tortuga Closcaneta ha estat realitzada per la dissenyadora surienca Maria Vila, amb un canvi d’estil en relació amb el dibuix característic del personatge. En aquesta nova edició del calendari es fa un reconeixement a la Closcaneta tradicional i al seu dibuixant, el manresà Pep Soler, que va encarregar-se del disseny del calendari fins a la seva jubilació.

El calendari d’aquest 2022 està dedicat a la prevenció de residus. Com és habitual, en el full de cada mes s’hi inclouen recomanacions per evitar el malbaratament de recursos i afavorir el reciclatge i la recollida selectiva. També s’hi ofereix informació sobre la distribució dels residus en els contenidors de recollida selectiva.

La publicació del calendari és una iniciativa de l’àrea municipal de Medi Ambient, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

L’Ajuntament de Súria va començar a publicar el calendari de la Closcaneta l’any 1998. Des d’aleshores només va deixar d’aparèixer l’any 2021, en un context marcat per les dificultats provocades per l’esclat de la pandèmia.

La Closcaneta va néixer l’any 1996 per iniciativa de l’Ajuntament de Súria com a protagonista d’un fulletó promocional sobre recollida selectiva. La bona acollida al personatge va propiciar la seva continuïtat a través del calendari, que també es va difondre a altres municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

La popularitat de la Closcaneta va donar lloc l’any 2006 a la creació d’un capgròs amb la seva fesomia. Tot i el canvi d’imatge del personatge en el calendari, aquest capgròs continuarà participant en les activitats mediambientals adreçades als infants de la vila.


0

El Ple Municipal aprova per unanimitat un Protocol Local per a l’actuacio coordinada i integral contra les violencies masclistes

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió ordinària el Protocol Local per a l’Abordatge Integral de les Violències Masclistes al municipi. L’objectiu d’aquest document és definir les pautes d’un model d’intervenció coordinada per a totes les institucions i agents que hagin d’intervenir en aquestes situacions.

L’elaboració del Protocol ha estat impulsada per les àrees municipals de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat, Igualtat, Solidaritat, Ocupació, Joventut i Esports, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La redacció del document ha anat a càrrec d’una grup de treball format per responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, professionals especialitzats, representants de les direccions dels centres d’ensenyaments de la vila i dels Mossos d’Esquadra, tècnics del Consell Comarcal del Bages i de la Diputació de Barcelona.

En el Protocol s’especifica que el treball en xarxa “és fonamental per abordar la problemàtica de la violència masclista”. En aquest sentit, es proposa la creació d’una comissió tècnica per aplicar-lo, desenvolupar-lo i compartir la informació necessària per a la prevenció dels casos, la valoració dels riscos existents i l’atenció a les víctimes.

En l’escrit de presentació del document, l’alcalde Albert Coberó assenyala que el Protocol recull “l’experiència dels equips professionals de l’Ajuntament de Súria, conjuntament amb professionals de la Diputació de Barcelona, en l’atenció d’aquestes problemàtiques”.

Per la seva banda, les regidores de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, i de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme, Montserrat Albacete,  expliquen en la introducció del Protocol que aquesta iniciativa “ens ha d’ajudar a consolidar una millor coordinació entre tots els agents implicats en el municipi, com una eina viva per tal de poder seguir treballant i evolucionant” en l’atenció a la violència masclista com un fet “multiproblemàtic” que requereix un treball d’equip i consensuat.

El contingut del Protocol serà traslladat als serveis i àrees municipals, al personal de la corporació i als agents externs implicats. També podrà ser consultat a través de la seu electrònica del web municipal.

El Protocol va ser aprovat en la sessió ordinària que el Ple Municipal va celebrar el passat dijous 23 de desembre.

  • Enllaç per descarregar el Protocol Local per a l’Abordatge Integral de les Violències Masclistes: Enllaç.