0

El ple demana per unanimitat un model energetic sostenible i respectuos amb l’entorn a Catalunya

El ple municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió una moció per demanar a la Generalitat un model energètic sostenible i respectuós amb l’entorn, el patrimoni cultural i els espais agraris. La sessió va tenir caràcter ordinari i es va celebrar el passat dijous 29 d’abril.

En la moció s’insta la Generalitat a impulsar una planificació territorial sectorial d’energies renovables amb la participació dels ens locals, la ciutadania i els sectors socials i ambientals. L’objectiu és evitar la proliferació de projectes energètics que malmetin el paisatge i el món rural, amb gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics.

Una altra de les propostes de la moció és l’elaboració d’una carta del paisatge per promoure’n la preservació i millora, amb la implicació de la població. També s’hi demana un debat públic per promoure l’autoconsum i definir les millors ubicacions per a les noves instal·lacions energètiques.

La moció serà enviada a la Generalitat, als departaments d’Empresa i Coneixement, d’Agricultura i de Territori i Sostenibilitat, a les quatre Diputacions catalanes, al Consell Comarcal del Bages i a les entitats municipalistes.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un expedient sobre l’increment retributiu del personal al servei de la Corporació Municipal per a l’any 2021.
  • Aprovar per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 abstencions (ERC i aiS) un expedient sobre modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
  • Aprovar per 11 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) una proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics per l’activitat ‘Art en cicle’.

0

El ple demana per unanimitat que les entitats bancaries tinguin en compte les necessitats de les persones grans i altres col·lectius vulnerables

El ple municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió una moció per instar les entitats bancàries a tenir en compte les necessitats de les persones grans i altres col·lectius vulnerables, davant la creixent digitalització dels serveis financers i la reducció de l’atenció personalitzada. La sessió va tenir caràcter ordinari i es va celebrar el passat dijous 29 d’abril.

En concret, la moció inclou els següents acords:

  • Instar les entitats bancàries a aturar el deteriorament de l’atenció als clients, facilitant una atenció presencial personalitzada i comprensible durant tot l’horari d’obertura al públic.
  • Mostrar la preocupació per l’eliminació de sucursals que pugui deixar desateses persones amb dificultats de desplaçament.
  • Exhortar les entitats bancàries a no cobrar comissions pels serveis personalitzats i aplicar-hi una tarifació social en funció de les característiques de la clientela.
  • Reclamar la fi de la deshumanització de l’atenció al públic en les oficines bancàries.
  • Exigir a les entitats financeres que els seus productes siguin transparents i entenedors, més enllà del compliment estricte dels requisits legals.
  • Instar les entitats financeres a facilitar l’obertura de comptes de pagament bàsics, incloent-hi els gratuïts per a persones vulnerables i amb risc d’exclusió.

En la moció també es demana que els poders públics regulin legalment aquests punts, sense descartar la creació d’una banca pública, en el cas que la iniciativa privada no asseguri el dret universal als serveis bancaris amb l’atenció que les persones necessitin, sigui quina sigui la seva capacitat.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Súria s’afegeix al moviment ciutadà per a la millora dels serveis bancaris, en la línia del document aprovat recentment pel Consell de les Persones Grans del Bages.

La moció serà enviada a la Generalitat, al Govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al Congrés de Diputats, al Banc d’Espanya i a l’Associació Espanyola de Banca.


0

Suria s’afegeix a la Setmana Europea de la Prevencio de Residus amb una accio de neteja a diferents llocs del municipi, aquest dissabte 8 de maig

Súria participarà enguany en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb una jornada de neteja de l’entorn, que tindrà lloc dissabte 8 de maig a diferents llocs del municipi. Aquesta acció es desenvoluparà amb aplicació de mesures anti-covid i caldrà apuntar-s’hi prèviament a través del web www.suria.cat/aforaments.

Les zones previstes per a aquesta jornada de neteja seran la riera del Tordell, El Salí, Sant Salvador del Quer, Cal Jover i l’entorn del Cementiri Municipal. Les persones participants rebran un kit del ‘Let’s Clean Up Day’, el lema que identifica la Setmana en el conjunt d’Europa.

L’acció de neteja es farà de 10.00 a 13.00 h, amb punts de trobada diferents per a cada zona. La informació sobre aquests punts de trobada es podrà trobar en el web de reserva prèvia.

Els equips de neteja estaran formats per un màxim de divuit persones a cada zona, tot i que s’hi actuarà en grups més reduïts per poder mantenir les distàncies de seguretat. La participació en aquesta acció podrà ser individual, en grup o familiar. Caldrà portar roba i calçat còmodes, i esmorzar.

L’organització d’aquesta jornada de neteja és a càrrec de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, Centre Excursionista de Súria, empresa ICL Iberia i Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

El ‘Lets Clean Up Europe’ és una acció comuna a tot el continent per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i per promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests materials. A Catalunya, la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus compta amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.