0

Les obres del tram superior de l’avinguda Santa Barbara, al barri Santa Maria, començaran el dilluns 18 d’octubre

L’avinguda de Santa Bàrbara, principal eix viari del barri Santa Maria, serà objecte d’importants obres entre la plaça Santa Maria i la carretera de Castelladral, i que s’iniciaran el dilluns 18 d’octubre. Aquesta actuació servirà per donar més protagonisme als vianants i millorar l’accessibilitat i les xarxes de serveis.

El projecte contempla les següents intervencions:

  • Creació de calçada elevada a l’avinguda de Santa Bàrbara, entre el carrer de les Flors i el carrer del Doctor Fleming. Ampliació de la vorera oest, amb la incorporació de guals i passos de vianants accessibles.
  • Millora de la senyalització horitzontal i vertical (passos de vianants, espais d’estacionament, senyals de trànsit, etcètera).
  • Remodelació de la placeta de la Verge. Plantació d’arbres i instal·lació del sistema de reg. Asfaltatge de la vorera davant de la zona verda i enderrocament del muret que actualment tanca l’espai.
  • Renovació dels serveis d’aigua potable i previsió de tubs per al soterrament de línies de baixa tensió i telefonia.
  • Reasfaltatge de la meitat est del carrer del Doctor Fleming.

Les obres tindran una durada aproximada de dos mesos, amb un pressupost de contracte de 256.930,18 euros, IVA inclòs, aportats íntegrament per l’Ajuntament. El desenvolupament de les obres donarà lloc a alteracions del trànsit i limitacions de mobilitat que seran degudament senyalitzades.

L’actuació ha estat impulsada per l’àrea municipal d’Urbanisme. Recentment, la Diputació de Barcelona va anunciar que la Caixa de Crèdit, un instrument de cooperació local impulsada per aquesta institució, ha concedit un crèdit de 200.000 euros per a la realització d’aquestes obres.

A mitjans d’any ja es va portar a terme la substitució de dos trams del clavegueram al barri Santa Maria per tal de resoldre les deficiències detectades.

L’Ajuntament demana la comprensió del veïnat davant les molèsties que el desenvolupament d’aquestes obres pugui ocasionar.