0

Acaben les obres al carrer Industrial, que han permes reasfaltar, renovar xarxes de serveis i instal·lar-hi un punt de recarrega de vehicles

Les obres d’urbanització del carrer Industrial, al barri de Joncarets, han acabat aquesta setmana amb l’asfaltatge, el pintat de la senyalització horitzontal i la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquest projecte ha estat desenvolupat per l’àrea municipal d’Urbanisme, amb l’objectiu de renovar les xarxes de serveis i convertir el carrer en una via de plataforma única per tal de facilitar l’accés dels vehicles de les empreses instal·lades.

El pressupost de les obres ha estat de 315.221,32 euros, IVA inclòs, aportats per la Diputació de Barcelona (61,85%), la Generalitat (16,75%), l’Ajuntament de Súria (15,00%) i contribucions especials (6,40%).

Les obres s’han portat a terme després de les actuacions incloses en el Pla de Millora de Polígons, amb importants millores a la zona industrial de Joncarets i altres espais d’implantació empresarial.