0

Avis sobre la prorroga del confinament nocturn a Suria

El departament de Salut de la Generalitat ha prorrogat el CONFINAMENT NOCTURN que des del divendres 16 de juliol afecta Súria i altres municipis catalans a causa dels elevats nivells d’incidència assolits per la covid. Amb aquesta mesura es restringeixen els desplaçaments personals i la circulació de vehicles entre la 1.00 h de la nit i les 6.00 h del matí.

Entre les excepcions al confinament s’inclouen supòsits com el desplaçament per assistència sanitària d’urgència, per anar a la farmàcia més propera per raons urgents, per desplaçaments laborals, per tenir cura de persones vulnerables o dependents o per assistència veterinària urgent, entre d’altres. En aquests casos, cal disposar del certificat autoresponsable, que es pot obtenir a través del web https://certificatdes.confinapp.cat/#/. Aquest enllaç també és accessible a través del web municipal www.suria.cat/coronavirus.

L’Ajuntament de Súria recorda que el confinament nocturn és de compliment obligatori. També es reitera la crida a seguir totes les mesures de prevenció anti-covid per tal d’aconseguir reduir les xifres d’afectació de la pandèmia amb la col·laboració de tothom.

Per a més informació es pot consultar el següent web: https://canalsalut.gencat.cat.