0

Noves afectacions de transit per les obres de la rotonda de l’entrada sud de la vila entre els dies 26 i 30 de juliol

Les obres de construcció de la nova rotonda de l’entrada sud de la vila, a l’alçada de l’accés a l’empresa ICL, provocaran noves afectacions de trànsit entre dilluns 26 i divendres 30 de juliol entre les 8.00 i les 20.00 h. La circulació de vehicles romandrà tallada per un dels carrils i caldrà donar pas alternatiu.

Les obres previstes per a aquests dies es faran sobre la calçada i l’arbrat existent. Els treballs que es portaran a terme en la zona arbrada no tindran una afectació directa sobre la calçada, però caldrà delimitar la zona més propera per motius de seguretat.

No s’hi preveuen talls en el subministrament de serveis.