0

L’ORGT informa que les dades de la matricula de les quotes nacionals de l’IAE es podran consultar entre els dies 15 i 30 de juny

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona ha informat l’Ajuntament de Súria que els contribuents afectats per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) podran consultar les dades de la matrícula de les quotes nacionals, corresponent a l’any 2021, entre els dies 15 i 30 de juny, ambdós inclosos.

La consulta de les dades pot ser realitzada a l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’ORGT (enllaç: https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/MatriculaIAE/). Per poder fer la consulta, caldrà aportar-hi la identificació requerida.

La matrícula de les quotes nacionals de l’IAE va ser aprovada per l’administració tributària de l’Estat i conté les dades subministrades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) en data de 21 de maig d’enguany.