0

L’Ajuntament promou la restauracio d’un dels populars ‘bolets’ de Sant Salvador, malmes per una bretolada

L’Ajuntament ha promogut la restauració d’un dels populars ‘bolets’ de l’espai de lleure de Sant Salvador que va resultar malmès a causa d’una bretolada. La reposició d’aquest element ha estat realitzada recentment, després de la seva restauració.

Els ‘bolets’ de Sant Salvador són un conjunt de taules i cadires de pícnic amb la forma característica d’uns rovellons. La restauració del ‘bolet’ malmès i la seva reposició posterior han estat una iniciativa de l’àrea municipal de Via Pública.

El cim i les ermites de Sant Salvador són un dels entorns naturals i patrimonials més estimats de la vila com a àrea de lleure i punt de trobada i devoció. Els populars ‘bolets’ formen part d’aquest entorn des de fa més de cinquanta anys. L’antiga empresa surienca Construccions Planell-Gras els va adquirir i instal·lar el juny de 1969 en un gest de donació a la comunitat local. Amb el pas del temps, aquests ‘bolets’ s’han convertit en un element característic de la zona. 

L’Ajuntament lamenta les bretolades i altres accions incíviques que malmeten el mobiliari urbà i el patrimoni surienc. També es fa una crida a mantenir la conservació i la neteja de Sant Salvador i, en general, de tots els entorns naturals i urbans del municipi.