0

El ple demana per unanimitat un model energetic sostenible i respectuos amb l’entorn a Catalunya

El ple municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió una moció per demanar a la Generalitat un model energètic sostenible i respectuós amb l’entorn, el patrimoni cultural i els espais agraris. La sessió va tenir caràcter ordinari i es va celebrar el passat dijous 29 d’abril.

En la moció s’insta la Generalitat a impulsar una planificació territorial sectorial d’energies renovables amb la participació dels ens locals, la ciutadania i els sectors socials i ambientals. L’objectiu és evitar la proliferació de projectes energètics que malmetin el paisatge i el món rural, amb gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics.

Una altra de les propostes de la moció és l’elaboració d’una carta del paisatge per promoure’n la preservació i millora, amb la implicació de la població. També s’hi demana un debat públic per promoure l’autoconsum i definir les millors ubicacions per a les noves instal·lacions energètiques.

La moció serà enviada a la Generalitat, als departaments d’Empresa i Coneixement, d’Agricultura i de Territori i Sostenibilitat, a les quatre Diputacions catalanes, al Consell Comarcal del Bages i a les entitats municipalistes.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un expedient sobre l’increment retributiu del personal al servei de la Corporació Municipal per a l’any 2021.
  • Aprovar per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 abstencions (ERC i aiS) un expedient sobre modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
  • Aprovar per 11 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) una proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics per l’activitat ‘Art en cicle’.