0

El ple demana per unanimitat que les entitats bancaries tinguin en compte les necessitats de les persones grans i altres col·lectius vulnerables

El ple municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió una moció per instar les entitats bancàries a tenir en compte les necessitats de les persones grans i altres col·lectius vulnerables, davant la creixent digitalització dels serveis financers i la reducció de l’atenció personalitzada. La sessió va tenir caràcter ordinari i es va celebrar el passat dijous 29 d’abril.

En concret, la moció inclou els següents acords:

  • Instar les entitats bancàries a aturar el deteriorament de l’atenció als clients, facilitant una atenció presencial personalitzada i comprensible durant tot l’horari d’obertura al públic.
  • Mostrar la preocupació per l’eliminació de sucursals que pugui deixar desateses persones amb dificultats de desplaçament.
  • Exhortar les entitats bancàries a no cobrar comissions pels serveis personalitzats i aplicar-hi una tarifació social en funció de les característiques de la clientela.
  • Reclamar la fi de la deshumanització de l’atenció al públic en les oficines bancàries.
  • Exigir a les entitats financeres que els seus productes siguin transparents i entenedors, més enllà del compliment estricte dels requisits legals.
  • Instar les entitats financeres a facilitar l’obertura de comptes de pagament bàsics, incloent-hi els gratuïts per a persones vulnerables i amb risc d’exclusió.

En la moció també es demana que els poders públics regulin legalment aquests punts, sense descartar la creació d’una banca pública, en el cas que la iniciativa privada no asseguri el dret universal als serveis bancaris amb l’atenció que les persones necessitin, sigui quina sigui la seva capacitat.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Súria s’afegeix al moviment ciutadà per a la millora dels serveis bancaris, en la línia del document aprovat recentment pel Consell de les Persones Grans del Bages.

La moció serà enviada a la Generalitat, al Govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al Congrés de Diputats, al Banc d’Espanya i a l’Associació Espanyola de Banca.