0

L’Ajuntament destina un romanent de tresoreria de 911.170 euros a finançar noves inversions i a ampliar-ne d’altres ja previstes per seguir millorant el municipi

L’Ajuntament de Súria destinarà un romanent de tresoreria de 911.170 euros a finançar noves inversions i a ampliar el finançament d’altres ja previstes al llarg d’aquest any 2021. Aquest romanent de tresoreria prové de la liquidació del darrer pressupost municipal.

El tema va ser aprovat per majoria en la darrera sessió extraordinària del ple municipal per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 vots en contra (ERC i aiS). La sessió va tenir lloc el passat dijous 11 de març.

Les noves inversions previstes són les següents:

 • Enderrocs d’immobles municipals: 300.000 euros.
 • Reposició de la maquinària de la font de la plaça de Sant Joan: 40.000 euros.
 • Plaques fotovoltaiques del Camp Municipal de Futbol: 25.500 euros.
 • Grues del servei d’atenció al domicili: 3.000 euros.

Les inversions que han pogut ser ampliades gràcies a l’esmentat romanent de tresoreria, que s’afegeix a les quantitats ja previstes, són les següents:

 • Modernització de polígons de Suria: +413.000 euros (total: 1.191.093,76 euros).
 • Redacció del projecte de l’edifici de la Biblioteca: +32.670 euros (total: 218.323,93 euros).
 • Manteniment de vies públiques: +40.000 euros (total: 139.432,17 euros).
 • Adquisició de patrimoni i expropiacions: +40.000 euros (total: 45.000 euros).
 • Millora de camins municipals: +10.000 euros (total: 26.372,31 euros).
 • Equips per a processos d’informació: +4.000 euros (total: 19.000 euros).
 • Adquisició de desfibril·ladors: +3.000 euros (total: 15.000 euros).

L’àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament va proposar al ple aquesta modificació de crèdit un cop feta la liquidació de l’últim pressupost municipal.