0

Temes de la darrera sessio extraordinària del ple municipal

El ple municipal de Súria va tractar els següents temes en la seva darrera sessió extraordinària, celebrada dijous 11 de març:

  • Aprovació per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 vots en contra (ERC i aiS) de l’expedient de modificació de crèdit número 02_2021.
  • Aprovació per 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 vots en contra (ERC i aiS) de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02_2021.
  • Aprovació per 7 vots a favor (PSC i GIIS) i 6 vots en contra (ERC, aiS i JxS) de l’expedient de resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la 18a modificació de Normes Subsidiàries de Planejament, que afecta el solar ubicat a la cruïlla dels carrers Pius Macià i Magí Fàbrega per al desenvolupament d’equipament sòcio-cultural.