0

La digitalitzacio de publicacions historiques de Suria creix amb la incorporacio de programes de la Festa Major i del Cronica de Suria

Les versions digitalitzades de nombrosos programes de la Festa Major de Súria i d’una bona part de la col·lecció del setmanari Crònica de Súria ja estan disponibles en el web Trencadís de la Diputació de Barcelona, juntament amb altres històriques publicacions surienques que ja hi eren presents. La digitalització d’aquestes dues noves col·leccions va ser sol·licitada per l’Ajuntament, com a acció vinculada a la Biblioteca Pública, per tal de seguir posant a l’abast nous elements del patrimoni històric de la vila.

Els programes de Festa Major que han estat digitalitzats corresponen al període 1929-80. D’aquesta manera es pot seguir l’evolució d’aquesta celebració durant la major part del segle XX, així com els canvis del teixit econòmic i comercial, gràcies als nombrosos anuncis que tradicionalment servien per finançar l’edició dels programes.

Pel que fa al Crònica de Súria, han estat digitalitzats els exemplars del període 1977-2003. Per tant, només restarien per ser digitalitzats els darrers deu anys de vida del desaparegut setmanari surienc, que es va deixar de publicar en format paper el juliol de 2013.

El web Trencadís és un espai digital de la Diputació per difondre els fons històrics de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Amb les noves incorporacions, les publicacions surienques disponibles a hores d’ara són les següents:

  • Revista ‘Far’ (any 1917),
  • Programes de Festa Major (anys 1929-80).
  • Revista ‘El Surienc’ (any 1931).
  • Revista ‘L’Atrevit’ (anys 1933-34).
  • Setmanari ‘Suria’ (anys 1951-77).
  • Setmanari ‘Crònica de Súria’ (any 1977-2003).

L’accés al web Trencadís es pot fer directament o a través de l’apartat de publicacions històriques del web municipal.