0

El pla de millora de poligons continua amb l’inici de les obres a la zona industrial Abadal

Les obres de millora de la zona industrial Abadal s’han iniciat aquest mes de febrer, dins del pla de millora de polígons que s’està desenvolupant des del passat mes de novembre. Les altres actuacions en marxa es porten a terme al polígon La Pobla Nord i a la zona industrial de Joncarets.

Les actuacions previstes a la zona industrial Abadal consisteixen en la millora del ferm de la calçada, la incorporació de barreres de protecció i la millora de l’enllumenat. El termini d’execució previst serà d’unes tres setmanes.

El pla de millora de polígons és una iniciativa de l’Ajuntament de Súria, amb el suport de l’àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. Els seus objectius principals són la millora de l’accessibilitat, la mobilitat, l’estalvi energètic i les xarxes de serveis existents als polígons de la vila.

El pressupost conjunt de les obres que s’estan realitzant al polígon La Pobla Nord i a les zones industrials Abadal i Joncarets és de 899.900,98 euros, aportats per la Diputació de Barcelona (59,35%), Ajuntament de Súria (26,68%), Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat (8,98%) i contribucions especials (4,99% sobre el total del pressupost i 6,40% sobre els lots executats dels projectes d’urbanització de Joncarets i La Pobla Nord).

L’alcalde Albert Coberó considera que, amb aquestes millores, “els polígons de Súria podran oferir uns millors serveis de qualitat i competitivitat”. Segons el batlle surienc, les actuacions mostren que “el compromís de l’equip de govern amb el món dels autònoms i petites empreses és total”.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Miquel Àngel Montañá, comenta que les obres representaran “una millora en les xarxes de serveis, en l’accessibilitat i mobilitat, i en la seguretat i sostenibilitat, amb la instal·lació de càmeres i punts de càrrega de vehicles elèctrics”. El regidor d’Urbanisme afegeix que aquestes millores eren “una demanda històrica” de l’empresariat.

L’Ajuntament també ha iniciat el procés per tal que durant l’estiu d’enguany comencin les obres de millora del carrer Industrial, donant així per finalitzada la implementació de les millores a la zona industrial de Joncarets. Aquesta actuació suposarà una nova inversió de 412.995,60 euros, aportats per l’Ajuntament de Súria (76,85%), PUOSC de la Generalitat (16,75%) i contribucions especials (6,40%).

En la urbanització del carrer Industrial es seguiran els mateixos criteris d’urbanització que en l’últim tram del passeig de Joncarets. S’hi preveu la construcció d’una plataforma única d’asfalt, diferenciant per colors la zona destinada a vorera, per tal de millorar la mobilitat de vehicles i vianants.

També s’hi renovarà la totalitat de les xarxes de serveis i s’hi ubicaran els dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que inicialment s’havien previst al passeig de Joncarets.

Un cop finalitzada la urbanització, es preveu canviar el sentit de circulació del carrer Industrial per millorar la circulació per aquesta via i pel nou vial de servei del passeig de Joncarets.

Sessió extraordinària del ple municipal

El ple municipal va celebrar dijous 11 de febrer una sessió extraordinària en què va aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 vots en contra (ERC) un expedient sobre les contribucions especials del projecte d’urbanització del darrer tram de la zona industrial de Joncarets, al carrer Industrial.