0

El ple municipal aprova per unanimitat un estudi tecnic com a primer pas per a la renovacio de l’enllumenat public

El ple municipal de l’Ajuntament de Súria va aprovar inicialment per unanimitat la documentació d’un estudi tècnic per a l’optimització energètica de l’enllumenat públic del municipi, primer pas per a la renovació de l’enllumenat públic del municipi. Aquesta aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, que es va fer dijous 26 de novembre.

Els actuals punts de llum seran substituïts per LED, fet que afavorirà l’estalvi econòmic i l’eficiència del sistema. Després de la seva aprovació per part del ple municipal, l’estudi serà sotmès a informació pública per un període de trenta dies com a tràmit previ a la seva aprovació definitiva.

La realització de l’estudi ha estat un encàrrec de la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la situació actual del sistema d’enllumenat públic i el seu impacte sobre el consum per tal de determinar actuacions d’estalvi energètic i millora de l’eficiència.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Desestimar per 6 vots en contra (PSC i GIIS) i 6 vots a favor (ERC, aiS i JxS), amb el vot de qualitat de l’alcalde, una moció presentada pels grups municipals d’ERC, aiS i JxS per a la continuïtat del projecte de la Biblioteca i Centre Cultural a Cal Pau.
  • Aprovar per unanimitat un acord sobre la modificació de les bases del programa d’ajuts per a l’arranjament d’habitatges de persones grans i vulnerables.

La sessió es va celebrar amb l’absència d’un membre del grup municipal del GIIS.