0

Les llistes del cens electoral per als comicis del 10 de novembre romanen exposades a la Casa de la Vila fins al dilluns 7 d’octubre

Les llistes del cens electoral corresponents a les eleccions generals del proper 10 de novembre romanen exposades a la Casa de la Vila fins al proper dilluns 7 d’octubre en horari d’atenció al públic, per tal que les persones interessades puguin examinar-les i, si s’escau, formular la corresponent sol·licitud de rectificació de dades.

La consulta de les llistes del cens electoral es pot fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila. Caldrà presentar el document nacional d’identitat (DNI), el passaport o el permís de conducció.

La inscripció en el cens electoral és necessària per exercir el dret de vot en les eleccions generals del proper 10 de novembre.