0

L’Ajuntament fa publiques les bases i la convocatoria per cobrir dues vacants a l’area d’Intervencio

L’Ajuntament de Súria ha fet públiques les bases i la convocatòria per cobrir dues vacants i constituir les corresponents borses de treball per a professionals que desenvolupin les seves funcions en les categories de Tècnic Superior A1 i Tècnic Mig A2, adscrits a l’àrea d’Intervenció.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci oficial en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona d’aquest dijous 22 d’agost.

Les bases reguladores que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, també es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La previsió de dates per a la realització de les proves serà a partir de la segona quinzena de setembre.