0

El ple municipal aprova per unanimitat el nou Pla Local de Joventut per als anys 2018-21

El nou Pla Local de Joventut va ser aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal ordinari, que va tenir lloc dijous 25 d’abril. Aquesta va ser la darrera sessió ordinària del ple municipal en l’actual mandat.

Les accions previstes en el nou Pla Local de Joventut es desenvoluparan entre els anys 2018-21. La seva elaboració ha anat a càrrec de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat i l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.

L’anterior Pla Local de Joventut va ser aprovat l’any 2008 i es va mantenir vigent fins a 2011. Des d’aquesta data, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament va realitzar un treball intensiu de revisió i reorganització de les seves actuacions, projectes, equipaments i serveis, a partir d’un treball transversal entre regidories i agents socials.

Les accions plantejades en el nou Pla Local de Joventut han estat definides a partir de les nombroses aportacions recollides en un procés participatiu amb enquestes, entrevistes, trobades de joves i altres iniciatives de participació.

L’objectiu de les accions incloses en el Pla Local de Joventut és donar resposta a necessitats i demandes del col·lectiu jove de 13 a 35 anys en àmbits com l’ocupació, la formació, la salut, la cultura, l’habitatge, l’oci, la mobilitat, la participació, la igualtat, l’espai públic i els mecanismes de representació, entre d’altres.

El contingut del nou Pla Local de Joventut també té en compte les recomanacions del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, impulsat per la Generalitat, i les polítiques europees per a joves.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre la modificació de crèdit 04/2019.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre el Programa Anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre l’atorgament de subvencions per fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat fomentar el teixit empresarial. Aquest punt es va tractar com a assumpte sobrevingut i la seva urgència va ser aprovada per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots en contra (GIIS).
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre la licitació del servei per a l’execució de diversos projectes en l’àmbit dels serveis socials municipals. Aquest punt es va tractar com a assumpte sobrevingut i la seva urgència va ser aprovada per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots en contra (GIIS).