0

Temes tractats en el darrer ple municipal ordinari

El darrer ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Súria, corresponent al mes de desembre, va tractar els següents temes:

  • Ratificació per unanimitat d’un decret d’Alcaldia sobre el nomenament d’una persona substituta de la secretària del Jutjat de Pau.
  • Aprovació per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots en contra (GIIS) d’un dictamen sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2019.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre aprovació dels documents del conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per als exercicis de 2018 i 2019.

Presa de possessió del nou regidor Albert Coberó i Aymerich

En el transcurs del ple municipal va prendre possessió el nou regidor Albert Coberó i Aymerich, del Grup Municipal del PSC. Coberó substitueix l’exalcalde Antoni Julián i Ribera, que va presentar la seva renúncia com a regidor en l’anterior sessió del ple.