0

Bases del 4t Concurs d’Ambientacio Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes

En motiu de les festes de Nadal, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Súria organitza el Quart Concurs d’Ambientació Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes del municipi.

Aquesta iniciativa es promou des de la Regidoria de Promoció Econòmica per estimular la participació dels ciutadans en la decoració i la il·luminació, amb l’objectiu d’aconseguir una imatge més atractiva i acollidora del municipi. També es pretén donar més vitalitat i dinamisme a l’activitat comercial.

1. Objecte
L’objecte d’aquest Concurs és la selecció d’ornamentació i il·luminació de balcons finestres i façanes situats en qualsevol tipus d’edificació de Súria, així com dels carrers dels barris de la vila, tenint en compte els següents requisits:

 • Fomentar la participació i la implicació ciutadana i de les associacions veïnals en els esdeveniments nadalencs del municipi.
 • Ambientar els carrers per fer-los més atractius per a vilatans i visitants.
 • Fomentar l’esperit nadalenc.
 • Dinamitzar el comerç.
 • Promoure el municipi.


2. Modalitats i participants

 • Categoria individual (modalitats d’ornamentació i illuminació). Per a persones físiques. Consta de dues modalitats: ornamentació i illuminació. Es podrà participar en una d’elles o en totes dues, tenint en compte els següents requisits:

1.  L’ambientació nadalenca ha d’estar situada en balcons, finestres o façanes que siguin a l’espai públic i es puguin veure des del carrer.

2.  Només hi podran participar persones físiques majors d’edat que s’hi inscriguin i siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertanyi la façana, finestra o balcó.

 • Categoria grupal (modalitat d’ambientació). Per a associacions de veïns, grups de veïns i entitats jurídiques que decideixin unir-se voluntàriament per fer un projecte conjunt. Només hi haurà una única modalitat d’ambientació, que inclourà la illuminació i l’ornamentació dels carrers, del barri o del conjunt d’immobles.

En aquesta modalitat es mantenen els mateixos requisits de l’apartat anterior. En el cas de grups de veïns, cadascuna de les persones integrants ha de complir l’apartat sobre el dret jurídic de l’immoble.

3. Sol·licituds i termini de presentació
Els participants s’han d’inscriure en el Concurs enviant un missatge a l’adreça electrònica concurs@suria.cat. Caldrà indicar-hi el següent:

 • Assumpte: Concurs d’Ambientació Nadalenca.
 • Nom i cognoms del participant o de l’associació.
 • Modalitat en què es participa: ornamentació i/o illuminació per a les persones físiques o ambientació per a les associacions o grups de veïns.
 • Adreça on està ubicat el balcó, la finestra o la façana.
 • Telèfon de contacte.
 • Breu descripció de la decoració realitzada.

També caldrà adjuntar-hi un màxim de tres fotografies del balcó, finestra, façana o carrers quan ja estigui ambientat i, en el seu cas, amb les llums enceses.

Si no és possible fer fotografies de l’ambientació realitzada i enviar-les per correu electrònic, hi ha la possibilitat d’adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Súria (planta baixa de la Casa de la Vila) i omplir un butlleta en format paper. Des de l’Ajuntament es faria la resta de la tramitació.

Les inscripcions presentades a través de l’adreça electrònica concurs@suria.cat es consideraran admeses quan el participant rebi un missatge de resposta com a confirmació de recepció. Les inscripcions presentades a través de l’OAC es consideraran admeses un cop s’hagin dipositat i validat a la mateixa OAC. S’acceptaran sol·licituds d’inscripció fins al dimecres 12 de desembre a les 14 hores.

4. Dotació dels premis

 • Categoria individual. S’hi oferiran els següents premis per a cadascuna de les dues modalitats d’aquesta categoria (ornamentació i illuminació):
  • Primer premi: 500 euros.
  • Segon premi: 300 euros.
  • Tercer premi: 150 euros (atorgat per Súria Punt Comercial).
  • Quart premi: 100 euros.
  • Cinquè premi: 100 euros.
 • Categoria grupal. S´hi oferirà un únic premi de 500 euros per a l’única modalitat d’aquesta categoria (ambientació).

Tots els premis consistiran en vals de compra per l’import que correspongui. Aquests vals de compra es podran utilitzar en els establiment adherits a la Unió de Botiguers de Súria-Súria Punt Comercial.

5. Jurat
El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament, de diferents entitats de la vila i del món professional. Un cop finalitzat el termini d’inscripció es farà públic el nom de tots els membres del jurat.

6. Criteris de valoració
En cada modalitat es valoraran específicament les característiques següents:

 • Ornamentació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic, innovació i ús de materials reciclats.
 • Il·luminació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic i ús de llums de baix consum per destacar el valor de l’estalvi energètic.
 • Ambientació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic, innovació i ús de materials reciclats, i estalvi energètic (ús de llums de baix consum).


7. Procediment
Un cop acabat el termini de presentació de propostes, els membres del jurat avaluaran presencialment els projectes presentats, d’acord amb els criteris de valoració.

Les valoracions de les candidatures presentades es faran entre els dies 12 i 15 de desembre. El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació.

El veredicte es donarà a conèixer diumenge 16 de desembre  en el marc de la celebració de la Fira de Nadal i la Fira d’Entitats de la vila.

8. Condicions generals
L’ambientació nadalenca ha d’estar exposada durant tot el període comprès entre els dies 12 de desembre de 2018 i 7 de gener de 2019.

Els participants autoritzen l’Ajuntament de Súria a fer ús, exhibició, reproducció, difusió, comunicació pública i edició de totes les fotografies presentades al Concurs.

L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada per tal que no caigui pel vent o per qualsevol altra causa, i tampoc no podrà afectar a tercers. L’Ajuntament de Súria no es fa responsable de cap incident que se’n pugui derivar. Si queda evidenciat que algun dels projectes presentats pot plantejar un possible perill, serà desqualificat i haurà de ser retirat.

El fet d’inscriure’s en aquest Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases per part dels participants.

 • Enllaç per descarregar el díptic amb les bases del 4t Concurs d’Ambientació Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes: Enllaç