0

Un projecte d’obres preveu millorar l’accessibilitat a l’edifici de l’Escola Francesc Macia i resoldre el problema de les humitats en aquest centre

Les condicions d’accessibilitat a les instal·lacions de l’Escola Francesc Macià milloraran amb la realització d’un projecte d’obres que també permetrà resoldre el problema de les humitats existents en algunes dependències de l’edifici escolar.
La millora de l’accessibilitat es faria efectiva amb el condicionament d’un itinerari accessible des de la carretera de la Mina, obrint un nou portal a la zona dels patis del centre escolar. El projecte també preveu l’adequació de la vorera exterior i la creació d’una zona d’estacionament de vehicles, limitat a dos minuts.

L’actual zona de jocs infantils serà desplaçada a l’extrem sud del pati inferior. També hi seran instal·lats bancs circulars.

L’esmentat problema d’humitats es resoldrà amb la construcció d’un espai porxat a la part exterior del vestíbul actual i la renovació del paviment d’aquesta zona per tal de reforçar-hi el sistema d’impermeabilització. També s’hi instal·larà un tòtem amb el nom i el logotip del centre.

El projecte de millores a l’Escola Francesc Macià va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 6 d’agost, i recentment s’ha tancat la fase d’exposició pública.

El pressupost de les obres és de 114.989,91 euros, que seran aportats per l’Ajuntament de Súria (67,69%) i per la Diputació de Barcelona (32,31%).