0

La Diputacio de Barcelona lliura a l’Ajuntament un estudi de programacio sobre el canal de Fusteret

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Súria un estudi de programació sobre el canal de Fusteret, al pla de Reguant per valorar la possibilitat de dotar d’ús ciutadà aquesta infraestructura. El document proposa diferents alternatives per decidir les actuacions més convenients a desenvolupar en aquest espai natural protegit.

Amb motiu de l’extinció de la concessió d’aprofitament del canal del Fusteret, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va sol·licitar a l’empresa propietària la restitució de les condicions inicials de l’entorn.

El consistori ha volgut aprofitar aquest context de canvi per estudiar les alternatives que permetin compatibilitzar els nous usos amb el planejament vigent, promovent la renovació ecològica i social del canal, tenint en compte que es troba en un entorn natural d’alt valor ecològic.