0

Una visita guiada mostra les millores realitzades a l’entorn natural de la riera de Tordell

Les millores realitzades a la riera de Tordell per recuperar aquest espai natural i la seva funció com a connector ecològic van ser presentades dissabte 5 de maig en una visita guiada que va comptar amb la participació de prop d’una vintena de persones.

Aquestes actuacions formen part de les mesures compensatòries acordades entre l’Ajuntament de Súria i l’empresa ICL pels treballs de construcció de l’accés de la rampa minera de Cabanasses.

El guiatge de la visita va anar a càrrec d’Andreu Salvat, de l’empresa Aprèn, Serveis Ambientals, i d’Inma Rueda, de l’empresa Naturalea.

El recorregut es va iniciar al barri Joncarets. En el transcurs de la visita, Andreu Salvat va destacar la importància ecològica de la riera de Tordell i el seu entorn, descrivint la notable diversitat de flora i fauna que acull aquest espai natural.

Les actuacions de millora de la riera de Tordell s’ha desenvolupat en un tram d’uns 2.200 metres. El desenvolupament del projecte ha anat a càrrec de les empreses ACC Assessors Ambientals de Catalunya, Naturalea i Aprèn, Serveis Ambientals, amb finançament d’ICL.

Les principals accions realitzades han estat les següents, en xifres aproximades:

  • Retirada de canyes i revegetació del terreny: 5.000 metres quadrats.

  • Esbrossada i tala selectiva: 7.000 metres quadrats.

  • Plantacions: 1.100 unitats de 16 espècies autòctones diferents.

Un altre dels objectius de la millora realitzada ha estat desbrossar de forma selectiva aquells elements vegetals i/o artificials que poguessin aturar el pas de les aigües de la riera en situacions d’increment del cabal per tal de reduir els riscos en cas d’aiguat, bo i respectant els exemplars d’espècies d’interès.

El projecte de millora de la funció connectora de la riera de Tordell va ser presentat públicament el juny de 2017 en un acte que va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. Al llarg del mes d’octubre d’aquell mateix any també van tenir lloc diferents plantades d’arbres amb la participació d’escolars de la vila i persones voluntàries.