0

Bases del 3r concurs d’ambientacio nadalenca de balcons, finestres i façanes

Presentació

En motiu de les festes de Nadal, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Súria organitza el tercer Concurs d’Ambientació Nadalenca de balcons, finestres i façanes del municipi.

Aquesta iniciativa es promou des de la Regidoria de Promoció Econòmica per estimular la participació dels ciutadans en la decoració i il·luminació per aconseguir una imatge més atractiva i acollidora del municipi. També es pretén donar més vitalitat i dinamisme a l’activitat comercial.

Bases del concurs

1. Objecte

Aquest concurs té per objecte la selecció d’ornamentació i il·luminació de balcons, finestres i façanes situats en qualsevol tipus d’edificació de Súria, així com dels carrers dels barris de la vila, tenint en compte els següents requisits:

 • Fomentar la participació i la implicació ciutadana i de les associacions veïnals en els esdeveniments nadalencs del municipi.

 • Ambientar els carrers per fer-los més atractius per a vilatans i visitants.

 • Fomentar l’esperit nadalenc.

 • Dinamitzar el comerç.

 • Promoure el municipi.

2. Categories, modalitats i participants

Es podrà participar en el concurs individualment o en grup, d’acord amb els següents requisits:

 • Categoria individual. Per a persones físiques majors d’edat, que s’hi inscriguin i siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertany la façana, finestra o balcó. Els participants individuals podran participar en les modalitats d’ornamentació o il·luminació, o en totes dues.

 • Categoria grupal. Per a associacions de veïns, grups de veïns o entitats jurídiques que s’uneixin voluntàriament per fer un projecte conjunt. En aquest cas, només es preveu una única modalitat d’ambientació, que inclourà la il·luminació i l’ornamentació dels carrers del barri o conjunt d’immobles. Tots els membres dels grup de veïns participants hauran de complir l’apartat del dret jurídic de l’immoble.

Les ambientacions presentades pels participants individuals i grupals han d’estar situades en balcons, finestres o façanes que donin a l’espai públic i siguin visibles des del carrer.

3. Sol·licituds i termini de presentació

Els participants s’hi han d’inscriure enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica concurs@suria.cat. En aquest missatge cal indicar el següent:

 • Assumpte: Concurs d’ambientació Nadalenca.

 • Nom i cognoms del participant o de l’associació, grup de veïns, etcètera.

 • Modalitat en què es participa: ornamentació i/o il·luminació per a les persones físiques, o ambientació per a les associacions o grups de veïns.

 • Adreça on està ubicat el balcó, la finestra o la façana.

 • Telèfon de contacte.

 • Breu descripció de la decoració realitzada.

També caldrà adjuntar-hi, com a màxim, tres fotografies del balcó, finestra, façana o carrers quan ja estiguin ambientats i, si és el cas, amb les llums enceses.

Si no és possible fer fotografies de l’ambientació realitzada i enviar-les per correu electrònic, hi ha la possibilitat d’adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Súria (planta baixa de la Casa de la Vila) i omplir un butlleta en format paper. Des de l’Ajuntament se’n faria la resta de la tramitació.

Les inscripcions presentades a través de l’adreça electrònica concurs@suria.cat es consideraran admeses quan la persona o grup participant rebi un missatge de resposta com a confirmació de recepció. Les inscripcions presentades a través de l’OAC es consideraran admeses un cop s’hagin dipositat i validat a la mateixa OAC. S’hi acceptaran sol·licituds d’inscripció fins al dimecres 13 de desembre de 2017 a les 14.00 h.

4. Dotació dels premis

En la categoria individual, s’oferiran els següents premis per a cadascuna de les dues modalitats (ornamentació i il·luminació):

 • Primer premi: 500 euros.

 • Segon premi: 300 euros.

 • Tercer premi: 150 euros (atorgat per Súria Punt Comercial).

 • Quart premi: 100 euros.

 • Cinquè premi: 100 euros.

En la categoria grupal, hi haurà una única modalitat (ambientació), amb un únic premi de 500 euros.

Tots els premis podran ser utilitzats com a vals de compra per l’import corresponent en els establiment adherits a la Unió de Botiguers, Súria Punt Comercial.

5. Jurat

El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament, de diferents entitats i del món professional. Un cop finalitzat el termini d’inscripció, es farà públic el nom de tots els membres del jurat.

6. Criteris de valoració

En cada modalitat es valoraran específicament les característiques següents:

 • Ornamentació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic, innovació i ús de materials reciclats.

 • Il·luminació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic, i ús de llums de baix consum per destacar el valor de l’estalvi energètic.

 • Ambientació: disseny, originalitat, esperit nadalenc, efecte estètic, innovació i ús de materials reciclats, i estalvi energètic (ús de llums de baix consum).

7. Procediment

Un cop acabat el termini de presentació de propostes, els membres del jurat avaluaran presencialment els projectes presentats, d’acord amb els esmentats criteris de valoració. Les valoracions de les candidatures presentades es faran entre els dies 13 i 15 de desembre.

El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació.

El veredicte es donarà a conèixer el diumenge 17 de desembre, en el marc de la celebració de la Fira de Nadal i la Fira d’Entitats.

8. Condicions generals

Les ambientacions nadalenques que optin al concurs hauran d’estar exposades durant tot el període comprès entre els dies 13 de desembre de 2017 i 7 de gener de 2018.

Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Súria a fer ús, exhibició, reproducció, difusió, comunicació pública i transformació de totes les fotografies presentades al concurs.

L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada per tal que no caigui pel vent o per qualsevol altra causa, i tampoc no pot afectar a tercers. L’Ajuntament de Súria no es fa responsable de cap incident que se’n pugui derivar. Si s’evidencia que algun dels projectes presentats pot representar un possible perill, serà desqualificat i haurà de ser retirat.

La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases per part dels participants.

– Enllaç per descarregar el díptic de les bases del 3r concurs d’ambientació nadalenca de balcons, finestres i façanes: www.suria.cat/fitxers/noticies%202/2017-12-diptic-de-les-bases-del-3r-concurs-ambientacio-nadalenca.pdf