0

Els vianants guanyaran protagonisme al centre urba amb diferents actuacions al sector de la plaça Clave i als carrers Vilanova i Diputacio

L’accés en vehicle cap al Poble Vell es podrà fer des de la plaça Clavé amb la transformació d’aquest tram de circulació en via de doble sentit regulat per semàfors que hi donaran pas alternatiu. Les obres per a la instal·lació dels semàfors comencen aquesta setmana, com la primera d’altres actuacions que es portaran a terme als carrers Diputació i Vilanova per donar més protagonisme als vianants i millorar l’accessibilitat al Poble Vell.

Les següents actuacions seran la transformació del carrer Vilanova en zona de vianants i el reasfaltament del carrer Diputació. D’aquesta manera, els vehicles ja no circularan pel carrer Vilanova, i les úniques vies d’entrada de vehicles al carrer Diputació seran a través de la carretera de Balsareny i de l’avinguda de l’Ajuntament.

La creació del pas alternatiu de vehicles al sector de la plaça Clavé comportarà la instal·lació de semàfors per als accessos amb origen o destinació al Poble Vell. També s’habilitarà un nou carril de circulació a la sortida de la rotonda del pont de Salipota per als vehicles que vulguin accedir al Poble Vell des de la plaça Clavé.

Un altre dels objectius d’aquestes actuacions és reduir la pressió del trànsit rodat pels carrers Diputació i Sant Antoni Maria Claret, que fins ara eren l’única via d’accés a la carretera de Sant Salvador per accedir al Poble Vell.

Un precedent d’aquesta ordenació del trànsit va tenir lloc l’any 2015, quan el tram de calçada de la plaça Clavé va ser convertida en vial de doble sentit per a vehicles a causa de les obres d’urbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret. Aquestes obres pretenien prioritzar aquesta via com a espai per a vianants.

El reasfaltament del carrer Diputació donaria continuïtat a aquesta millora realitzada fa dos anys al carrer Sant Antoni Maria Claret. A més del reasfaltament, també hi seran refets els desnivells de vorera dels guals de vehicles, amb peces normalitzades.

Pel que fa a la conversió del carrer Vilanova en zona de vianants, també es vol afavorir una ampliació de l’àrea comercial de la vila, actualment molt concentrada en els carrers González Solesio i Salvador Vancell. D’altra banda, també s’hi preveu renovar la xarxa d’aigua potable.

Els pressupostos de les obres previstes són els següents:

  • Semaforització del sector de la plaça Clavé. Pressupost: 40.534,20 euros, IVA inclòs.

  • Reasfaltament del carrer Diputació. Pressupost: 59.920,84 euros, IVA inclòs.

  • Zona de vianants del carrer Vilanova. Pressupost: 24.981,77 euros, IVA inclòs.

El finançament d’aquestes obres provindrà exclusivament de l’Ajuntament.

Els projectes d’aquestes obres han estat elaborats pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.