0

El rati d’endeutament de l’Ajuntament de Suria es redueix fins al 14,28%

El rati d’endeutament de l’Ajuntament de Súria s’ha reduït fins al 14,28%, gràcies a les amortitzacions de crèdits realitzades en els darrers anys. Aquest percentatge se situa molt per sota del límit legal d’endeutament de les administracions locals, situat en el 110%.

La reducció de l’endeutament municipal ha estat un dels objectius prioritaris de l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament per tal de reforçar la solvència econòmica i millorar la gestió dels recursos municipals.

Aquest descens de l’endeutament municipal s’ha produït en uns anys difícils per al conjunt de les administracions locals a causa de les fortes restriccions del marc normatiu estatal, la necessitat de donar resposta a les obligacions socials generades per la crisi i la reducció de les transferències d’administracions superiors per a programes socials, educatius i d’inversió.

Malgrat això, el pressupost municipal per a aquest any 2017 va incloure diferents previsions d’inversió per a la millora d’equipaments, espais públics, serveis municipals i promoció de l’activitat econòmica, gràcies a l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament.